Pozvánka na valné zhromaždenie
17. december 2019
Výbor Dolnomestského komposesorátu Nitra pozýva na zasadnutie valného zhromaždenia

Výbor Dolnomestského komposesorátu Nitra pozýva na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční  v sobotu, 15. februára 2020 o 14.00 h v jedálni Stapringu. 

 

Valné zhromaždenie zasadne formou dvoch čiastkových schôdzí. Prvá schôdza sa bude konať 17.januára 2020 o 13.00 na MsÚ Nitra, pričom z kapacitných dôvodov tu bude možná účasť iba predsedu komposesorátu, zapisovateľa a zástupcu mesta Nitra.

Program zasadnutia valného zhromaždenia

  1. Výročná správa
  2. Správa dozornej rady
  3. Správa o hospodárení, schválenie účtovnej uzávierky
  4. Schválenie dividendy a odmien členov dozornej rady
  5. Prerokovanie stavu nájomných zmlúv
  6. Personálna zmena v dozornej rade
  7. Diskusia
  8. Výplata dividend
  9. Záver

Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022