Poznáme víťaza súťaže návrhov na kino Palace
13. september 2019
Do architektonickej súťaže sa zapojilo 36 účastníkov. Ich návrhy hodnotila odborná porota

Do architektonickej súťaže sa zapojilo 36 účastníkov. Ich návrhy hodnotila odborná porota.

 

Odborná porota k súťaži návrhov Kino Palace v Nitre zasadla 10. septembra. Zložená bola z renomovaných architektov, odborníkov na dielo architekta Weinwurma a pamiatkovú obnovu, ako aj z prizvaných expertov napríklad z oblasti scénografie, prevádzky kultúrnych zariadení a pracovníkov Krajského pamiatkového úradu.

Odborná porota vybrala víťazný návrh, ktorého autor vstúpi s mestom Nitra ako zadávateľom súťaže do priameho rokovacieho konania. Cieľom bude dopracovanie architektonickej štúdie a vypracovanie projektovej dokumentácie.

V podmienkach súťaže bola jednoznačne stanovená primárna funkcia objektu – kultúrne a kreatívne centrum, moderná multifunkčná sála pre scénické umenie a hudbu s možnosťou premietania.

Víťazný návrh a všetky ostatné súťažné návrhy si môžete pozrieť nižšie.

Tomáš Holúbek, hovorca Nitry

 

Prvé tri miesta predstavujú tieto návrhy:

1. miesto – návrh č. 22

Návrh dokázal splniť náročné požiadavky na pamiatkovú obnovu a súčasne ponúknuť ucelený architektonický názor na zmenu využitia objektu. Z hľadiska svojej novej funkcie je jeho hlavnou výhodou to, že ponúka maximálnu možnú veľkosť sály a uvoľnenie dispozície vstupného podlažia tým, že situuje obslužné priestory (šatne, WC a sklady) do novonavrhovaného podzemného podlažia. Vo svojom materiálovom prevedení a detailoch je prestavba triezvo citlivá v pripomínaní architektonickej a historickej hodnoty diela Friedricha Weinwurma. Porota má výhrady k umiestneniu kaviarne, dôležitého spoločenského katalyzátora, iba na poschodí. Navrhuje pri dopracovaní štúdie rozšírenie jej prevádzky aj na prízemie objektu.

2. miesto – návrh č. 1

Návrh poskytuje veľmi realistické riešenie transformácie objektu na jeho nové využitie. Hmotovým riešením odvolávajúcim sa na pôvodnú formu objektu spĺňa podmienky pamiatkovej obnovy. V rámci svojich možností ponúka prehľadnú dispozíciu s adekvátne veľkorysými vstupnými priestormi a flexibilnú viacúčelovú sálu dostatočných rozmerov. Porota má výhrady k spôsobu prepojenia oboch úrovní kaviarne, ako aj k príliš nostalgickému prevedeniu povrchov a detailných prvkov návrhu.

3. miesto – návrh č. 15

Podobne ako návrh na prvom mieste, sa aj tento snaží o priestorové uvoľnenie prízemia objektu a o vytvorenie priestrannej viacúčelovej sály. Na rozdiel od víťaza však nevyužíva naplno potenciál podzemného podlažia a ostáva tak niekde na pol-ceste k presvedčivému prevedeniu tejto idey. Z pohľadu požiadaviek Krajského pamiatkového úradu návrh reprezentuje akceptovateľné riešenie.

Odmena – návrh č. 26

Návrh svojím objemom odkazuje na pôvodné hmotové riešenie kina Palace, čím vyhovuje striktným požiadavkám pamiatkovej obnovy. Racionálne upravuje dispozíciu objektu jeho budúcemu využitiu, poskytuje vhodné spoločenské priestory a postačujúcu viacúčelovú sálu. Balkón po troch stranách sály vzbudzuje pochybnosti o jeho využiteľnosti a vhodnosti pre takýto univerzálny priestor. Porota má výhrady aj k prehnanej štylizácii interiéru objektu.

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022