Poznáme 8 laureátov Srdce na dlani v Nitrianskom kraji
20. november 2023

Nitrianske centrum dobrovoľníctva (NCD) ocenilo 14. 11. 2023 na trinástom ročníku Srdce na dlani 8 najaktívnejších dobrovoľníkov. Primátor Nitry Marek Hattas osobne poďakoval všetkým 97 dobrovoľníkom, ktorí v tomto roku venovali svoj čas na pomoc iným.


Laureáti ocenenia Srdce na dlani 2023:

  • Dobrovoľník/ dobrovoľníčka do 18 rokov: Martin Sedlák
  • Dobrovoľník/čka v sociálnej a zdravotnej oblasti: Gabriel Dráfi, Timothy Keys
  • Dobrovoľníčka v oblasti kultúry a umenia: Svitlana Bondarenko
  • Dobrovoľník/čka v oblasti práce s deťmi a mládežou: Magdaléna Hermánová
  • Dobrovoľník/ čka v oblasti výchovy a vzdelávania: Nina Hasprová
  • Dobrovoľní/ čka v oblasti ochrany životného prostredia: Mária Plaskoňová
  • Subjekt podporujúci dobrovoľníctvo: LB Slovakia Plastics s.r.o.


Medzi laureátmi je mladý dobrovoľník, ktorý si tento rok vyskúšal množstvo zbierok, podujatí, ale i dlhodobé dobrovoľníctvo. V Nových Zámkoch je veľa aktívnych jednotlivcov, medzi nimi aj dobrovoľník
zo sociálnej oblasti, ktorý vždy priloží ruku k dielu, tam, kde treba. V Nitre je sociálna oblasť tiež tradične silná kategória, ocenenie si domov odniesol aj rodák z Kalifornie, ktorý pomáha v rôznych organizáciách. Občianske združenie Mareena premenilo svoju nomináciu Ukrajinky Svitlany vďaka jej nasadeniu a pomoci ukrajinským utečencom. V kategórii deti a mládež dominovala žena, ktorú v okolí Levíc poznajú pod prezývkou Anjel Vianoc. V oblasti výchovy a vzdelávania prevažovali pedagogičky, ocenenie získala aktívna učiteľka zo Spojenej školy v Nitre. V ochrane životného prostredia triumfovala zanietená dobrovoľníčka, ktorá pravidelne pomáha na rôznych miestach, jej srdcovka je nitriansky Dobro.trh. Najviac nominácií od rôznych nominantov získala výrobná spoločnosť, ktorá sídli v nitrianskom priemyselnom parku. „V rámci dobrovoľníctva v našom kraji vnímame rastúci dosah firemného dobrovoľníctva, rozvoj dobrovoľníctva na školách a medzi mladými ľuďmi, čo sa prejavilo aj na vyšších počtoch nominácií. Tento trend sa nám ukazuje aj v počte záujmu o spolupráce či prednášky,“ uvádza Jana Andreasová z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.


Srdce na dlani je ocenenie Nitrianskeho centra dobrovoľníctva, ktoré rozvíja a zvyšuje status dobrovoľníctva. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov i kolektívov) za
dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych
oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a
vzdelávania a pod. Prípadne aj za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k pomoci pre
iných.

Partnermi podujatia Srdce na dlani 2023 sú Nitriansky samosprávny kraj a Mesto Nitra. Záštitu nad
oceňovaním prevzali Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač, predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík a primátor mesta Nitra Marek Hattas.
Podujatie finančne podporil Nadačný fond Kaufland pri Nadácií Centra pre filantropiu.

TS, Petra Veľká Hadžová
foto: Peter Bednár


Najčítanejšie správy
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024
Aj Nitra sa zaodeje do červenej farby
17. apríl 2024
Nitra ožije univerzitnými dňami
14. apríl 2024
Na radnici a mestskej polícii pribudnú…
12. apríl 2024