Poznáme 8 laureátov Srdce na dlani v Nitrianskom kraji
20. november 2023

Nitrianske centrum dobrovoľníctva (NCD) ocenilo 14. 11. 2023 na trinástom ročníku Srdce na dlani 8 najaktívnejších dobrovoľníkov. Primátor Nitry Marek Hattas osobne poďakoval všetkým 97 dobrovoľníkom, ktorí v tomto roku venovali svoj čas na pomoc iným.


Laureáti ocenenia Srdce na dlani 2023:

  • Dobrovoľník/ dobrovoľníčka do 18 rokov: Martin Sedlák
  • Dobrovoľník/čka v sociálnej a zdravotnej oblasti: Gabriel Dráfi, Timothy Keys
  • Dobrovoľníčka v oblasti kultúry a umenia: Svitlana Bondarenko
  • Dobrovoľník/čka v oblasti práce s deťmi a mládežou: Magdaléna Hermánová
  • Dobrovoľník/ čka v oblasti výchovy a vzdelávania: Nina Hasprová
  • Dobrovoľní/ čka v oblasti ochrany životného prostredia: Mária Plaskoňová
  • Subjekt podporujúci dobrovoľníctvo: LB Slovakia Plastics s.r.o.


Medzi laureátmi je mladý dobrovoľník, ktorý si tento rok vyskúšal množstvo zbierok, podujatí, ale i dlhodobé dobrovoľníctvo. V Nových Zámkoch je veľa aktívnych jednotlivcov, medzi nimi aj dobrovoľník
zo sociálnej oblasti, ktorý vždy priloží ruku k dielu, tam, kde treba. V Nitre je sociálna oblasť tiež tradične silná kategória, ocenenie si domov odniesol aj rodák z Kalifornie, ktorý pomáha v rôznych organizáciách. Občianske združenie Mareena premenilo svoju nomináciu Ukrajinky Svitlany vďaka jej nasadeniu a pomoci ukrajinským utečencom. V kategórii deti a mládež dominovala žena, ktorú v okolí Levíc poznajú pod prezývkou Anjel Vianoc. V oblasti výchovy a vzdelávania prevažovali pedagogičky, ocenenie získala aktívna učiteľka zo Spojenej školy v Nitre. V ochrane životného prostredia triumfovala zanietená dobrovoľníčka, ktorá pravidelne pomáha na rôznych miestach, jej srdcovka je nitriansky Dobro.trh. Najviac nominácií od rôznych nominantov získala výrobná spoločnosť, ktorá sídli v nitrianskom priemyselnom parku. „V rámci dobrovoľníctva v našom kraji vnímame rastúci dosah firemného dobrovoľníctva, rozvoj dobrovoľníctva na školách a medzi mladými ľuďmi, čo sa prejavilo aj na vyšších počtoch nominácií. Tento trend sa nám ukazuje aj v počte záujmu o spolupráce či prednášky,“ uvádza Jana Andreasová z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.


Srdce na dlani je ocenenie Nitrianskeho centra dobrovoľníctva, ktoré rozvíja a zvyšuje status dobrovoľníctva. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov i kolektívov) za
dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych
oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a
vzdelávania a pod. Prípadne aj za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k pomoci pre
iných.

Partnermi podujatia Srdce na dlani 2023 sú Nitriansky samosprávny kraj a Mesto Nitra. Záštitu nad
oceňovaním prevzali Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač, predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík a primátor mesta Nitra Marek Hattas.
Podujatie finančne podporil Nadačný fond Kaufland pri Nadácií Centra pre filantropiu.

TS, Petra Veľká Hadžová
foto: Peter Bednár


Najčítanejšie správy
Aby ľudia ľuďom pomáhali: 18. ročník grantového…
23. júl 2024
Zábava pre celú rodinu na Klokočinskom jarmoku…
22. júl 2024
Na opekačku využite grily v parku
22. júl 2024
Kroměříž, srdci blíž - Galerie venku v Nitre
18. júl 2024