Použitie verejného priestranstva

Žiadosť vyplní záujemca, ktorý zaberie verejné priestranstvo vo vlastníctve mesta Nitry.

Použitie verejného priestranstva je spoplatnené v súlade s VZN č. 10/2014 o miestnych daniach.  
Daň za užívanie verejného priestranstva
Zvláštne užívanie

Verejné priestranstvo (námestia, cesty, chodníky, verejná zeleň) je možné bezplatne použiť na organizovanie kultúrnych, športových, cirkevných podujatí, podujatí na ochranu zdravia a životného prostredia a iných verejno-prospešných podujatí bez vyberania vstupného.

Kontaktná osoba

Pon8:00 – 15:00
Uto8:00 – 15:00
Str8:00 – 16:45*
Štv8:00 – 15:00
Pia8:00 – 13:45**
SobZatvorené
NedZatvorené
*Overovanie podpisov a listín do 16:30
**Pokladňa do 13:30


Mestský úrad Nitra
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA
tel.: 037/65 02 111, 0911/990 256
podatelna@msunitra.sk
info@nitra.sk


Vytvorené: 5. 8. 2022