Postavia v Nitre pamätník pre obete totality a holokaustu?
24. júl 2019
Monument by mal stáť na ulici Pod borinou na Kalvárii

Monument by mal stáť na ulici Pod borinou na Kalvárii.

Obete minulého režimu z bývalého Československa by sa mali dočkať satisfakcie v podobe pamätníka, ktorý navrhuje postaviť v Nitre občianske združenie Pamätník obetiam totality a holokaustu Nitra.

Pamätník by mal stáť na ulici Pod borinou na Kalvárii. Tvoriť by ho mal obrovský múr s tabuľkami, na ktorých budú napísané mená všetkých obetí totality a holokaustu z celého územia bývalého Československa.

Mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom zasadnutí schválilo toto memorandum o spolupráci medzi občianskym združením s názvom Pamätník obetiam totality a holokaustu Nitra a mestom Nitra. Memorandum vzniklo na základe spoločných  rokovaní komisie pre územné plánovanie, architektúru, verejný  priestor,  investičnú  činnosť a útvaru  hlavného architekta s predsedom Občianskeho združenia Pamätník Ivanom Mačurom.

„Obe strany memorandom o spolupráci deklarovali svoju spoločnú a slobodnú vôľu spolupracovať pri  zabezpečení  realizácie  Pamätníka  obetiam  totality  a holokaustu  v Nitre  na  podklade výsledkov architektonickej súťaže, overenej Slovenskou komorou architektov,“ povedal hovorca mesta Tomáš Holúbek. Mesto Nitra sa zaviazalo, že poskytne potrebnú súčinnosť k úspešnej realizácii pamätníka.                                                                   

Ľudmila Synaková

Foto: Takýto pamätník obetiam je postavený v Berlíne.

Foto: Shutterstock


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022