Združenie STORM, BUDÚCNOSŤ n.o. a Mesto Nitra realizujú spoločne od novembra 2015 projekt Poradenského centra pre osoby ohrozené násilím špecificky zamerané na násilie v kontexte závislostí.

Otvorením nového poradenského centra sa pre všetkých obyvateľov Nitry a okolia, ktorí zažívajú násilie spojené so závislosťou otvorí priestor pre bezpečie, podporu, ochranu a sprevádzanie. Právnym a sociálnym poradenstvompomôžu pracovníci centra stabilizovať klientom ťažké podmienky. Okrem toho budú môcť prísť záujemcovia aj na skupiny, kde môžu stretnúť iných ľudí s podobnými zážitkami. Uvoľnenie, ktoré môže nastať z vyrozprávania sa a zdieľania svojich skúseností s inými je veľmi prospešné pri ďalšej práci na zmene situácie. Všetky služby sú poskytované zadarmo.

Hodiny pre klientov:

PONDELOK 9.00 – 13.00 – právne poradenstvo

UTOROK 9.00 – 13.00 – špecializované sociálne poradenstvo

STREDA 16.00 – 18.00 – skupinová sociálna práca

ŠTVRTOK 9.00 – 13.00 – špecializované sociálne poradenstvo

PIATOK 9.00 – 13.00 – špecializované sociálne poradenstvo on-line

Adresa:

Wilsonovo nábrežie 82, Nitra

Ak poznáte niekoho, pre koho by informácie o projekte mohli byť prínosné, prosíme o ich preposlanie.

V prílohe posielame letáky/plagáty.

Viac na: http://www.buducnost.eu/

Projekt „Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím špecificky zamerané na násilie v kontexte závislosti“ bol v rámci Programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaný z projektového grantu z NFM, štátneho rozpočtu SR a Mesta Nitra


Vytvorené: 8. 9. 2022