Pomôžu bezradným cudzincom pracujúcim a žijúcim v Nitre
16. október 2019
Centrum bude otvorené dvakrát do týždňa

Centrum bude otvorené dvakrát do týždňa.

 

Ako prvé na Slovensku pomáha pri riešení problémov komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu COMIN. Zriadené je v klientskom centre na Mestskom úrade v Nitre.

Centrum by malo slúžiť ako účinný nástroj pri prekonávaní prípadných bariér, ktoré môžu vzniknúť pri spolunažívaní domáceho obyvateľstva s ľuďmi, ktorí k nám prišli za prácou z tretích krajín a krajín Európskej únie. Ako prvé na Slovensku poskytuje poradenstvo a pomoc cudzincom, ktorí sú na Slovensku legálne, napríklad ako zamestnanci firiem alebo študenti. Projekt pritom zastrešuje nitrianska radnica spolu s Nitrianskou komunitnou nadáciou a Občianskym združením Pokoj a dobro.

 „Pracovnú mobilitu tu máme, sme atraktívnym štátom pre občanov z krajín smerom na východ od nás. Často sú to mladí muži bez rodín zo Srbska, Rumunska, Ukrajiny, ktorí nevedia, čo s voľným časom a tu by sme im mali byť nápomocní,“ zdôraznil pri otváraní centra viceprimátor Nitry Miloslav Špoták. Dodal, že zriadenie centra vo forme poradenstva mesto Nitra víta a bude mu nápomocné. „Jeho úloha a poslanie sú veľmi dobre nastavené a ja verím, že občania túto formu sociálnej inklúzie uvítajú,“ povedal Miloslav Špoták.  

„Niekoľko nitrianskych spoločností zamestnáva ľudí zo zahraničia, ktorí tu nielen pracujú, ale aj žijú. Máme informácie o tom, že aj na oboch univerzitách pribúdajú študenti zo zahraničia, najmä zo Srbska a Ukrajiny. Tákto všetci môžu byť našimi potenciálnymi klientmi. Ľudia, ktorí k nám prídu, bývajú často bezradní. Centrum im pomôže získať takmer všetky informácie, týkajúce sa sociálnej inklúzie, pretože sme zosieťovaní napríklad aj s Turistickým informačným centrom,“ uviedla správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie Ľubica Lachká.

Myšlienku zriadiť Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti, Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Centrum bude otvorené dvakrát do týždňa, v utorok 9. do 15. hodiny, v piatok od 9. do 12. hodiny. Občania sa s pracovníčkami centra môžu kontaktovať aj telefonicky na čísle +421 911/055 889, kde môžu zanechať na seba kontakt. Pracovníčky ich budú nasledujúci deň kontaktovať a dohodnú si stretnutie.

Dôležité informácie klienti získajú aj na webovej stránke www.comin.sk. Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu COMIN im cez miesto prvého kontaktu sprostredkuje aj kurzy slovenského jazyka, ktorú sú zamerané na praktickú výučbu jazyka a sú určené pre cudzincov žijúcich v našom meste. Spojené sú s interkulturálnym učením a orientáciou v Nitre. Tieto kurzy sú bezplatné. Informácie vám poskytne miriama.boselova@mareena.sk.  

 

Ľudmila Synaková

Na mieste prvého kontaktu dostáva poradenstvo jeden z prvých klientov. foto: Ľudmila Synaková


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022