Policajti vyslobodzovali ženy uväznené na pumpe
26. marec 2021
Pozrite si prehľad činnosti mestskej polície

Pozrite si prehľad činnosti mestskej polície.

 

Mŕtva srna v záhrade

Hliadka mestskej polície preverovala podnet o náleze uhynutej srny. Príslušníci sa presunuli do vinohradníckej oblasti na ulicu Pod Plieškou, kde im oznamovateľ ukázal zdochlinu srny, ktorá bola na susedovom pozemku. Podľa stupňa rozloženia bolo zjavné, že je  mŕtva už niekoľko dní. Polícia kontaktovala majiteľa pozemku, aby sa dostavil na miesto a pozemok sprístupnil na odstránenie tela. Zasahujúci príslušníci kontaktovali aj miestne príslušné poľovnícke združenie a informovali ho o náleze mŕtvej vysokej zveri. Poľovníci zdochlinu následne odstránili.  

Peňaženka aj s obsahom našla svojho  majiteľa

Približne v rovnakom čase a na rovnakej ulici hliadkujúcim mestským policajtom odovzdala občianka na zastávke MHD na Výstavnej nájdenú peňaženku s rôznymi dokladmi, kartami a finančnou hotovosťou 220 €. Príslušník operačného pracoviska zistil telefonický kontakt na sedemdesiattriročného majiteľa peňaženky a informoval ho o náleze. Zasahujúci mestskí policajti kvôli vyššiemu veku  majiteľa doručili až  domov, kde si ju v prevzal.

Pri sexuálnom styku porušili zákaz vychádzania

Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície pri kontrole verejného poriadku spozorovala na Rázusovej ulici pri lesíku pod Kalváriou na mieste vyhradenom pre otáčanie autobusov MHD zaparkované motorové vozidlo Audi.

Pri bližšej kontrole zistili, že vo vozidle na zadných sedadlách sa nachádzajú dve polonahé telá. Keďže v uvedenom čase platil zákaz vychádzania, príslušníci pristúpili k vozidlu bližšie, aby zistili dôvod, prečo sa tieto osoby nachádzajú na uvedenom mieste. Muž stiahol zarosené okienko na zadných dverách vozidla a hliadke uviedol, že vystúpi, ale nemajú ísť bližšie, pretože kamarátka sa musí obliecť. Hliadka si všimla, že žena bola iba v spodnej bielizni. Keď muž z auta vystúpil, opýtali sa ho, za akým účelom sa nachádzajú na uvedenom mieste v čase zákazu vychádzania. Muž nevedel uviesť relevantnú platnú výnimku, ktorá by mu umožňovala porušiť zákaz vychádzania. Keď sa žena obliekla a vyšla von z auta, otvorene uviedla, že na mieste sa nachádzajú za účelom sexu. Mestskí policajti zistili, že žena je občiankou Ukrajiny vo veku štyridsaťštyri rokov a v súčasnosti je zamestnaná v automobilke. Muž o svojej totožnosti spočiatku uvádzal nepravdivé údaje. Tie si mestskí policajti obratom preverili a muža upozornili, že sa týmto konaním dopúšťa ďalšieho priestupku a vyzvali ho, aby uviedol svoje skutočné osobné údaje, v opačnom prípade bude predvedený na útvar mestskej polície. Po tomto upozornení štyridsaťšesťročný občan mesta Nitry výzve vyhovel. Muž počas riešenia priestupku reagoval striedavo pokojne a miestami zase nervózne, až vulgárne. Hliadke vravel, že vie o zákaze vychádzania, ale prosil aby to im to odpustili, pretože len chcel byť s kamarátkou osamote. Nakoniec sa ale k priestupku priznal. Mestskí policajti si splnili svoju zákonnú povinnosť a doriešenie ich konania postúpili na doriešenie na  príslušný správny orgán.

Odmietal si nasadiť rúško

Pri štandardnej kontrole verejného poriadku a  dodržiavania protipandemických opatrení hliadka mestskej polície na Staničnej ulici spozorovala osobu, ktorá nemala prekryté horné dýchacie cesty. Mestskí policajti muža zmierlivo upozornili a vyzvali ho, aby si nasadil rúško alebo respirátor, prípadne inak prekryl horné dýchacie cesty. Muž však rezolútne odmietol výzvu uposlúchnuť s uvedením, že „nesúhlasí s opatreniami vlády a žiadne rúško si nenasadí“. Následne tiež odmietol príslušníkom predložiť preukaz totožnosti. Správal sa agresívne, príslušníkom sa vyhrážal, že „skončia v base“ a snažil  sa z miesta odísť. Keďže muž opakovanej výzve mestských policajtov nevyhovel, zasahujúci príslušníci použili miernejšie donucovacie prostriedky. Po chvíli bolo od ďalšieho použitia donucovacích prostriedkov upustené, pretože štyridsaťšesťročný muž z Nitry si zrejme uvedomil závažnosť situácie a doklad totožnosti hliadke predložil. Jeho konanie mestskí policajti postúpili na vecne príslušný správny orgán na doriešenie, kde občanovi hrozí pokuta až do výšky 1 659,- €.

Dopravné zábrany naložili do dodávky a ušli

Hliadka mestskej polície  na Kmeťkovej ulici na križovatke  ulicou Za Ferenitkou preverovala oznam pracovníka Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Nitre o odcudzení troch kusov kovových dopravných zábran, ktoré slúžia na označenie poruchy na vodovodnom potrubí. Jedna zábrana mala mať aj primontované dopravné značenie zákaz státia. Keďže v čase riešenia skutku nebolo možné vyčísliť vzniknutú škodu, ktorá je dôležitá pre kvalifikáciu skutku, oznamovateľ prisľúbil v najbližší pracovný deň dodať mestskej polícii cenový odhad spôsobenej škody. Mestskí policajti s oznamovateľom spísali zápisnicu o vyjadrení k nahlásenému skutku. Muž uviedol, že kovové zábrany naposledy videl pred dvadsiatimištyrmi hodinami. Príslušník operačného pracoviska mestskej polície spoločne s operátorom kamerového systému postupne prezreli záznamy z predmetných kamier a stotožnili na inkriminovanom mieste bielu dodávku s naloženými zábranami i s konkrétnym evidenčným číslom. Operátor záznamy presunu podozrivého vozidla z jednotlivých kamier zálohoval a prípad je v súčasnosti v štádiu objasňovania.

Uväznené v umyvárni áut

V popoludňajších hodinách príslušníci mestskej polície preverovali telefonický podnet ženy, ktorá bola údajne zamknutá na čerpacej stanici Slovnaft na Hviezdoslavovej ulici. Vyslaní príslušníci na mieste zistili, že v priestoroch umývacej stanice sú  naozaj uzamknuté dve ženy, aj s vozidlom a nemôžu sa dostať von. O situácii informovali pracovníka čerpacej stanice, ktorý hliadke uviedol, že zrejme vznikla elektrická porucha na dverách umývacej stanice. Pracovník musel  mechanicky otvoriť  bránu a tak ženy i s vozidlom vypustil von.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022