Policajti pomáhali napadnutej žene v kríkoch aj opitému mužovi
10. júl 2019
Máme za sebou prvý júlový týždeň. V nasledujúcich riadkoch si prečítajte, aké udalosti riešili mestskí strážnici.

Máme za sebou prvý júlový týždeň. V nasledujúcich riadkoch si prečítajte, aké udalosti riešili mestskí strážnici.  

 

Odlomený konár poškodil tri parkujúce automobily

Na mestskej polícii prijali oznam od obyvateľky Dunajskej ulice, ktorá informovala, že odlomený konár stromu poškodil tri, pod ním parkujúce osobné motorové vozidlá. Vyslaná hliadka mestskej polície privolala na miesto činu záchranárov, hasičov aj štátnych policajtov. Policajti škodovú udalosť zadokumentovali. Odstránenie odlomenej dreviny si vzali na starosť pracovníci Strediska mestských služieb v Nitre.

Peňaženka nájdená v Mlynoch sa dostala k majiteľovi

Hliadka mestskej polície našla počas obhliadky parkoviska v obchodnom centre Mlyny pánsku peňaženku s dokladmi. Mestskí policajti nechali odkaz o nájdenej peňaženke v najbližšej prevádzke. Zároveň odkázali, aby sa majiteľ dostavil na útvar Mestskej polície na Cintorínskej ulici v Nitre, čo sa aj stalo. Šťastný majiteľ si stratenú peňaženku s dokladmi osobne prevzal.

Pitná voda vyvierala na cestu

Počas hliadkovania v nočných uliciach v mestskej časti Krškany príslušníci mestskej polície zistili, že na ulici s názvom Na priehon vyviera z potrubia voda. Zistenú poruchu okamžite nahlásili na operačné pracovisko MsP a títo o poruche informovali pohotovostnú službu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Nitre.

Vodiči si zabudli zatvoriť okná na autách

Vo večerných hodinách prijali na Mestskej polícii v Nitre oznam občanov o otvorených oknách na motorových vozidlách, zaparkovaných na Piaristickej ulici a na Ulici Na Hôrke. Príslušník operačného pracoviska MsP okamžite zistil totožnosť, ako aj  telefonický kontakt na majiteľov oboch vozidiel a vyzval ich, aby  k svojím štvorkolesovým miláčikom okamžite prišli a okná si zatvorili. Obidvaja majitelia tak aj urobili. Ešte skôr ako svoje autá zatvorili a zamkli, si obaja preverili, či svoje automobily nemajú poškodené, prípadne či im z interiéru vozidla niečo nechýba.

Zranenú ženu nájdenú v kríkoch odviezla sanitka

V stredu 3. júla požiadal operátor dispečingu RZP hliadku mestskej polície o asistenciu pri výjazde k údajne zranenej osobe, ktorá leží v kríkoch na Kmeťovej ulici nad kruhovým objazdom. Hliadka mestskej polície prišla na označené miesto ako prvá. Čakajúci oznamovateľ – ako sa neskôr ukázalo,  išlo o bezdomovca – mestským policajtom ukázal presné miesto, kde žena v hustých kríkoch leží. Výzorom staršia pani mala na hlave sečnú ranu v dĺžke približne 15 cm. Viditeľne mala zranený nadočnicový oblúk, bola pri vedomí, plytko dýchala, ale nekomunikovala. Mestskí policajti opätovne kontaktovali sanitku RZP, aby  spresnili  miesto, kde  sa zranená žena nachádza. Operátor policajtom potvrdil, že sanitné vozidlo je na ceste a blíži sa k určenému miestu. Lekárka sa po prehliadke zranenej osoby vyjadrila, že rana na hlave bola spôsobená úderom ostrým predmetom inou osobou a je vysoko nepravdepodobné, aby si takéto zranenie spôsobila obyčajným pádom. Zároveň uviedla, že podľa celkového fyzického stavu a stavu rany tam zranená žena leží pravdepodobne minimálne dva dni. Mestskí policajti posádke RZP poskytli asistenciu pri fixácii a nakladaní zranenej ženy. Keďže hliadka mestskej polície nadobudla dôvodné podozrenie, že skutok vykazuje známky spáchania trestného činu, privolali na miesto štátnych policajtov. Vedľa miesta nálezu sa nachádzalo sezónne ležovisko bezdomovca, ktorý bol zároveň oznamovateľom udalosti. Na jeho topánkach a ďalších predmetoch sa našli stopy krvi. Nájdené predmety a stopy zaisťovali príslušníci policajného zboru. Neskôr bol dôvodne podozrivý bezdomovec obmedzený na osobnej slobode a predvedený na príslušné oddelenie policajného zboru. Zasahujúci príslušníci mestskej polície mali vedomosť z miestnej znalosti, že zranená päťdesiattriročná pani patrí do skupiny osôb bez domova a rôznych asociálov, s ktorými sa stýkala a trávila voľný čas napriek tomu, že ona sama zrejme stále obýva dom na Lukovom dvore. V minulosti ju aj zadržaného bezdomovca hliadky mestskej polície mnohokrát riešili pri spoločne páchaných priestupkoch. Poverený príslušník policajného zboru neskôr telefonicky požiadal o predbežné zálohovanie záberov na miesto činu kamerovým systémom mestskej polície.

Odlomený konár spadol na parkovisko

Nitran oznámil mestským policajtom, že na Potravinárskej ulici je spadnutý strom. Vyslaná hliadka mestskej polície vo večerných hodinách na mieste zistila, že jeden veľký konár sa zo stromu odlomil a spadol na parkovisku. Keďže hrozilo, že druhá časť kmeňa stromu môže kedykoľvek spadnúť na elektrické vedenie, alebo na chodník, túto potenciálne nebezpečnú situáciu mestskí policajti nahlásili hasičom a požiadali ich o odstránenie konárov. Po ich príchode hliadka mestskej polície poskytla hasičom súčinnosť pri odstraňovaní a spílení konárov.

Automobil poškodil betónový stĺpik na Svätoplukovom námestí

Vo večerných hodinách 4. júla hliadka mestskej polície  zistila, že pri vjazde na Svätoplukovo námestie je poškodený betónový stĺpik, ktorý zabraňuje neoprávnenému vjazdu automobilov. Podľa poškodenia zistili, že toto muselo byť spôsobené osobným motorovým vozidlom.  Škodovú udalosť riešila na mieste hliadka Policajného zboru SR, odboru dopravnej polície ako dopravnú nehodu. V nasledujúci deň ráno operačný príslušník mestskej polície udalosť nahlásil zodpovednému pracovníkovi Strediska mestských služieb kvôli odstráneniu a výmene poškodeného stĺpika. 

Poctivý nálezca nahlásil nález kabelky

Mestská polícia prijala vo večerných hodinách oznam občana, že v mestskom parku na Sihoti našiel kabelku s  osobnými dokladmi, mobilným telefónom a finančnou hotovosťou. Vyslaná hliadka mestskej polície nájdenú kabelku aj s obsahom od nálezcu prevzala a kabelku odovzdala majiteľke, ktorá chodila po parku a kabelku hľadala.

Našli silne opitého muža

V ranných hodinách v sobotu 6. júla požiadal dispečing RZP mestskú políciu o preverenie osoby, ktorá leží na odbočke zo Štefánikovej triedy pri Staničnej ulici. Na mieste našli mestskí policajti ležať muža bez viditeľného vonkajšieho zranenia. Ležiaci muž bol zjavne silne opitý. Policajti zistili, že nie je schopný chôdze a komunikuje s veľkými problémami. Hliadke sa podarilo zistiť jeho totožnosť. Snažili sa  skontaktovať s jeho rodinnými príslušníkmi na adrese jeho trvalého bydliska, ktorých chceli vyzvať, aby sa o svojho príbuzného postarali a nebola zbytočne zaťažovaná zdravotná služba. Keďže sa im s príbuznými nepodarilo skontaktovať, boli prinútení privolať sanitku RZP. Posádka si muža po príchode prevzala do svojej starostlivosti.

Rušenie nočného pokoja v ubytovni

V nedeľu 7. júla v neskorých večerných hodinách prijala MsP od občianky oznam o rušení nočného pokoja v robotníckej ubytovni na Novozámockej ulici v mestskej časti Krškany. Jedna z ubytovaných sa sťažovala na recepcii na svojich spolubývajúcich, že sú hluční, hlasno si púšťajú reprodukovanú hudbu, kvôli čomu ona nemôže spať. Hliadka si pohovorila s oznamovateľkou ako aj so správkyňou ubytovne, ktorá sa na miesto dostavila tiež. Spolubývajúcej na izbe mestskí policajti uložili na mieste blokovú pokutu, ďalšie tri osoby zo susednej vedľajšej izby riešili napomenutím. Všetkých vyzvali, aby obyvateľom dopriali nočný pokoj na spánok, pretože takmer všetci ráno nastupujú do zamestnania. Správkyňa ubytovne sa o osobách, rušiacich nočný pokoj vyjadrila, že od nasledujúceho dňa im ukončí ubytovanie. Išlo o  o osoby zo Slovenska vo veku od dvadsaťdva do dvadsaťsedem rokov.

 

Spracovala: Ľudmila Synaková


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022