Poďte v máji do práce na bicykli!
19. marec 2019
V mestách a obciach na Slovensku bude od 2. mája do 31. mája prebiehať v poradí 6. ročník celonárodnej súťaže Do práce na bicykli (DPNB)

V mestách a obciach na Slovensku bude od 2. mája do 31. mája prebiehať v poradí 6. ročník celonárodnej súťaže Do práce na bicykli (DPNB). Jej cieľom je podporiť cyklistickú dopravu ako ekologickú  a zdraviu prospešnú alternatívu voči automobilovej doprave.

Lokálna kampaň v Nitre štartuje pre ľudí bicyklujúcich do práce cykloraňajkami 2. mája medzi 7:00 a 10:00 hod. na Svätoplukovom námestí za účasti vedenia mesta, ktoré cyklistickú dopravu výraznou mierou podporuje. Podporu projektu vyjadrila aj iniciatíva aj Rozbicyklujme Nitru!, Critical Mass Nitra a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Nitre.

„Zapojením sa do súťaže Do práce na bicykli chceme vyjadriť plnú podporu ekologickým formám dopravných prostriedkov. S naším tímom riešime ako upraviť legislatívu a nastaviť podmienky tak, aby sa cyklistom v Nitre prepravovalo po meste rýchlejšie a bezpečnejšie. Vnímame dopravné problémy nášho mesta, snažíme sa minimalizovať dopad nedostatkov v zdedených cykloprojektoch a riešenie vidíme aj v podpore a propagácii takýchto kampaní,“ povedala na margo kampane viceprimátorka Michaela Hefková, ktorá je dlhoročnou aktivistkou iniciatívy Rozbicyklujme Nitru.

Do práce na bicykli budú občania šliapať do pedálov v priebehu celého mesiaca. Súčasťou kampane, ktorá sa skončí 31. mája, bude cyklojazda mestom. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční počas prvého júnového týždňa. Víťazní jednotlivci a tímy budú ocenení. Súčasťou nitrianskych aktivít bude prednáška s následnou diskusiou o takzvanej dobrej mobilite.

Registrácia samostatných tímov na úrovni samosprávy sa začala 1. marca a potrvá do 18. apríla. Samospráva mesta Nitry vyzýva občanov, firmy, spoločnosti a organizácie, aby sa zapojili do súťaže a svoj záujem nahlásili koordinátorovi súťaže Róbertovi Šiškovi na Mestskom úrade v Nitre.

„Je potrebné, aby sa jednotliví účastníci do kampane zaevidovali cez web. Registrácia pre tímy či jednotlivcov je otvorená. Súťažiaci budú počas celého mesiaca dochádzať do zamestnania na bicykli a budú si o tom viesť evidenciu v zmysle štatútu súťaže. Potrebné informácie o súťaži a o možnosti prihlásiť sa do nej nájdu záujemcovia na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. V rámci Slovenskej republiky bude vyhodnotená najaktívnejšia samospráva a ďalšie dve v poradí. Zároveň bude na národnej úrovni vyhodnotená aj spoločnosť, v ktorej sa zapojil najväčší počet súťažiacich tímov,“ hovorí R. Šiška.

Hlavným cieľom kampane DPNB je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať mestá a obce na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovali zamestnávateľov, aby budovali v sídlach svojich firiem vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a zároveň motivovali zamestnancov, aby viac využívali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. Zamestnanci Mestského úradu v Nitre, ktorí sa v máji dopravia do práce na bicykli dostanú od mesta odmenu.  (SY)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022