Podporili sme 27 projektov v hodnote 80-tisíc eur
24. jún 2024

Ide o tri grantové programy, na ktorých spolupracuje Nitrianska komunitná nadácia, Mesto Nitra a Detský fond OSN UNICEF. Grantové šeky boli víťazom odovzdané 20. júna v priestoroch nitrianskej radnice a Synagógy.

Grantové programy Spoznajme sa, Sociálna inklúzia a Mladí nitrianski filantropi vytvárajú podmienky na komplexné riešenie komunitných potrieb v meste Nitra. Sú zamerané na sociálnu inklúziu odídencov z Ukrajiny v meste Nitra, zlepšovanie vzájomných vzťahov medzi komunitami žijúcimi v našom meste a vytváranie citlivejšej atmosféry voči komunitám cudzincov. Programy podporujú širokú škálu aktivít a rôznorodých cieľových skupín, čím sa vytvárajú podmienky na komplexné riešenie komunitných potrieb v meste Nitra v danej oblasti.

„Mesto Nitra má aktuálne najvyšší pomer ľudí s cudzineckým pôvodom na počet obyvateľov. Vďaka podpore UNICEF preto rozširujeme a skvalitňujeme služby pre túto cieľovú skupinu za účelom ich čo najlepšieho začlenenia do každodenného života. Keďže nie je zatiaľ vytvorený národný systém podpory integrácie, suplujeme ho dôležitou grantovou schémou v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou,“ povedal Miloslav Špoták, zástupca primátora Nitry.

Grantové programy

Mladí nitrianski filantropi – dlhodobý vzdelávací a grantový program pre mladých ľudí

Program podporuje mladých ľudí od 13 do 20 rokov v meste Nitra, ktorí majú chuť spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie. Súčasťou grantového programu bolo aj bezplatné školenie, na ktorom sa viac ako 40 účastníkov z 13-ich škôl či organizácií naučilo pripraviť si vlastné dobrovoľnícke projekty.

Úspešní participanti získali granty do výšky 600 eur. Projekty sa týkajú rôznych oblastí, napr. zdravie, šport, voľnočasové aktivity či kultúra. Prioritou programu je podpora inklúzie detí a mladých ľudí z Ukrajiny a iných znevýhodnených skupín v meste Nitra na základe rovesníckej pomoci.

V rámci programu Mladí nitrianski filantropi sme podporili 13 projektov v hodnote 6 945,28 eur.

Úspešní grantisti Mladí nitrianski filantropi.

Spoznajme sa – 2. ročník grantového programu zameraného na zbližovanie komunít

Cieľom programu je podporiť sociálnu inklúziu a zbližovanie komunít žijúcich v meste Nitra, ako aj zvýšiť občiansku participáciu odídencov z Ukrajiny na živote v našom meste.

V rámci programu sme podporili 8 projektov v hodnote 11 857,86 eur zameraných na témy ako šport, kultúra, susedské programy, ochrana životného prostredia, kultúrno spoločenské podujatia, poskytovanie psychologickej podpory.

Úspešní grantisti – Sociálna inklúzia a Spoznajme sa

Sociálna inklúzia – nový grantový program, ktorý je zameraný na cielenú podporu mimovládnych organizácií v Nitre

Cieľom programu je podporiť dlhodobé a udržateľné služby, ktoré poskytujú renomované mimovládne organizácie v meste Nitra odídencom z Ukrajiny s cieľom vytvoriť lepšie podmienky pre ich sociálnu inklúziu a vytváranie vzájomných dobrých vzťahov medzi ukrajinskou komunitou a ostatnými obyvateľmi Nitry.

V rámci programu bolo podporených 6 projektov sumou 61 196,86 eur v témach ako adaptačné vzdelávacie programy, poskytovanie sociálnych služieb, psychologické poradenstvo, podpora inklúzie detí so zdravotným znevýhodnením a ďalších.

Petra Veľká Hadžová, Nitrianska komunitná nadácia
foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Kroměříž, srdci blíž - Galerie venku v Nitre
18. júl 2024
Dotazník: Ako sa vám páčili slávnosti Nitra, milá…
17. júl 2024
Chrenovské slávnosti 2024: Dva dni plné zábavy,…
16. júl 2024
Ponuka Nitrianskeho kultúrneho leta
11. júl 2024