Podpora zdravia a zdravého životného štýlu seniorov
10. október 2019
Študenti katedry ošetrovateľstva poskytnú poradenstvo pri prevencii  pred civilizačnými ochoreniami

Študenti katedry ošetrovateľstva poskytnú poradenstvo pri prevencii  pred civilizačnými ochoreniami.

Október je všeobecne považovaný za Mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa 16. októbra uskutoční v priestoroch Mestského úradu v Nitre akcia s názvom Podpora zdravia a zdravého životného štýlu seniorov.  

Pri vstupe do klientskeho centra môžu seniorov v čase od 8.00 do 13.00 hodiny osloviť študentky z katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Poskytnú im informácie o zdravom životnom štýle a duševnej hygiene. Okrem toho môžu občania na tomto mieste získať poradenstvo v ochrane, prevencii a podpore už rozvinutých civilizačných chorôb ako sú onkologické, srdcovo-cievne ochorenia, obezita či diabetes mellitus.

Záujemcovia z radov seniorov získajú aj cenné informácie  o zdravom životnom štýle. Scenár zdravotno-výchovného dopoludnia pripravili pedagógovia a študenti katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s odborom sociálnych služieb na radnici v Nitre.

 

Ľudmila Synaková