Podpora rodín s novorodencami pokračuje už trinásty rok
17. január 2020
Nitrianska radnica poskytla v roku 2019 na podporu mladých rodín s novorodenými deťmi  viac ako 53-tisíc eur

Nitrianska radnica poskytla v roku 2019 na podporu mladých rodín s novorodenými deťmi  viac ako 53-tisíc eur.

Mesto Nitra aj v roku 2019 pokračovalo vo finančnej podpore rodín, do ktorých pribudol nový člen. Finančný príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 85 eur bol v priebehu roka poskytnutý 625 deťom, z ktorých aspoň jeden rodič má trvalý pobyt Nitre. Finančnú podporu v rovnakej výške ako pri novorodencoch pridelili aj dvom deťom, ktoré si rodičia z Nitry adoptovali.

Slávnostné uvítanie detí pripravuje radnica v Obradnej sieni mesta Nitry, kde rodičom zablahoželá k narodeniu ich potomka primátor Marek Hattas.

„Celková výška príspevku poskytnutého z mestských zdrojov bola v sume 53 295 eur,“ informoval hovorca Nitry Tomáš Holúbek. „Nitrianska radnica sa týmto opatrením snaží podporiť rodiny, ktorým sa narodilo dieťatko. Keďže príchod nového člena rodiny je pre rodičov spojený so značnými finančnými nárokmi, snažíme sa aspoň malou čiastkou kompenzovať rodinám tieto náklady,“ dodal Holúbek.

Podpora mladých rodín s maloletými deťmi vychádza zo Smernice č. 4/2007, o poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľom mesta Nitry, v znení Dodatku č.1, 2 a 3. Tento dokument schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre 22. marca 2007. Príspevok patrí manželským dvojiciam, ale aj rodičom, žijúcim v partnerskom vzťahu, slobodným matkám, prípadne ovdoveným matkám, či otcom.

Podľa platnej legislatívy súvisiacej s ochranou osobných údajov nemôže mesto automaticky pozývať rodičov novorodencov z Nitry na slávnostný obrad – spoločné uvítanie nových občanov mesta. Pozvánka im príde domov až po udelení súhlasu na spracovanie osobných údajov. Súhlas musia dať rodičia, respektíve zákonný zástupca dieťaťa. Tieto žiadosti musia byť na mestský úrad podané najneskôr do 12 mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa.    

Ľudmila Synaková

Foto: O. S.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022