Podmienky spaľovania biologického odpadu zo záhrad
11. november 2019
Páliť ho nemôžete vonku, ani vo vykurovacích kotloch doma

Páliť ho nemôžete vonku, ani vo vykurovacích kotloch doma.

 

„Nerešpektovanie tohto zákazu fyzickou osobou je priestupkom, za ktorý jej mesto môže uložiť pokutu až do výšky 1 500 eur,“ varuje referent pre odpadové hospodárstvo Martin Pavelka. 

Ako teda naložiť s odpadom zo záhrad?

V prvom rade treba vedieť, že tento druh odpadu – a to nielen zo záhrad – ale aj z parkov, či cintorínov je možné spracovať buď vlastnou kompostárňou, respektíve ho odovzdať do hnedých nádob, ktoré sú odvážané v dvojtýždňovej periodicite.

„Taktiež je možné bezplatné odovzdanie na ktoromkoľvek zbernom dvore v Nitre, alebo v mestskej kompostárni v Krškanoch,“ doplnil informáciu ako sa zbaviť neporiadku zo záhrad Martin Pavelka z mestského úradu. 

 

Andrej Jančovič


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022