Poďakovanie
10. máj 2016
Vážená pani poslankyňa PhDr. Anna Šmehilová, PhD.

Chcem Vám, za moju osobu (pretože za ostatných zdravotne postihnutých nemám oprávnenie vystupovať), vyjadriť veľkú VĎAKU za Váš pozmeňujúci návrh, ktorý ste predniesla v mestskom zastupiteľstve a vďaka ktorému zostáva cena predplatného lístka pre ZŤP v pôvodnej hodnote. Oceňujem Váš vysoko humánny prístup a empatiu k tejto skupine spoluobčanov. Veď invalidita nie je vyhradená len starobe, ale v prípade dopravnej nehody, úrazu pri športe, alebo v dôsledku pracovného úrazu, môže postihnúť každého, teda aj mladého človeka. Nechcem nikoho strašiť, ani to nikomu neprajem, iba upozorňujem, a to hlavne mládež: Nik nevie, v živote hodinu, keď sa aj on môže stať, rovnako postihnutým (ZŤP). Empatia je, aj z tohto dôvodu, primeraná a predpokladaná. Záverom sa chcem ešte raz poďakovať za prednesenie Vášho pozmeňujúceho návrhu v mestskom parlamente. Zároveň sa chcem poďakovať aj všetkým členom mestského zastupiteľstva za jeho schválenie.

S vďakou a úctou

                         Ivan Naščák
 obyvateľ MČ Staré mesto, starobný dôchodca a ZŤP-S


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022