Pestrý vzdelávací program v ZŠ na Škultétyho ulici
12. február 2016
ZŠ na Škultétyho ulici v Nitre sa v minulom roku zaradila k tým vzdelávacím ustanovizniam, ktoré absolvovali rekonštrukciu a získali tým nový atraktívny vzhľad.

Základná škola na Škultétyho ulici v Nitre sa v minulom roku zaradila k tým vzdelávacím ustanovizniam, ktoré vďaka rozhodnutiu svojho zriaďovateľa – Mesta Nitry, absolvovala rekonštrukciu a získala tým nový atraktívny vzhľad.

Staré drevené okná nahradili kvalitné plastové, po zateplení má škola novú farebnú omietku, vďaka čomu škola získala na atraktivite. Jednoducho povedané, školáci majú svoju krásnu školičku radi. S príjemnými pocitmi prekračujú každé ráno školskú bránu a tešia sa na každý deň prežitý vo svojej krásnej školičke.

Každého návštevníka očaria aj vnútorné priestory školy. Rozprávkovými postavičkami pomaľované steny (dielo tvorivých učiteliek), okná a chodby plné kvetov navodzujú priam domácku atmosféru. Táto plno organizovaná sídlisková škola poskytuje v tomto školskom roku vzdelávanie pre viac ako štyri stovky žiakov. Riaditeľské kormidlo drží približne tretí rok v rukách Henrieta Martincová, jej zástupkyňou pre 1. až 4. ročník a školský klub je Jarmila Trusková, druhou zástupkyňou pre 5. až 9. ročník je Renáta Košovičová.

„Naši žiaci majú možnosť vzdelávať sa v anglickom jazyku od 1. ročníka a ako druhý cudzí jazyk si môžu zvoliť ruský alebo nemecký jazyk,“ hovorí riaditeľka ZŠ Henrieta Martincová. Informačno-komunikačné technológie sa využívajú na všetkých predmetoch, desať učební je vybavených interaktívnymi tabuľami, v ostatných sú dataprojektory. V odborných učebniach informatiky žiaci pracujú na počítačoch, notebookoch a tabletoch.

Výhodou tejto školy je i to, že má i modernú jazykovú učebňu a nedávno otvorili multimediálnu knižnicu „Čarovnú čitáreň“. Žiaci sa radi vzdelávajú v učebni dopravnej výchovy „Dopraváčik“, kde získavajú základy dopravnej abecedy. Škola má zriadený 20-členný žiacky parlament, v ktorom má zastúpenie každá trieda, reprezentujú ju po dvaja žiaci z každej triedy. V tomto šk. roku sú predsedníčkami ŽP Adriana Záhradníková a Markéta Foltánová.

Ako sme už spomínali, škola prešla v r. 2015 kompletnou rekonštrukciou, vynovená bola i jedáleň. Vo vymaľovanej jedálni deťom lepšie chutí. „V školskej kuchyni sa varí pre 300 našich stravníkov, varí sa tu aj pre neďalekú MŠ Nedbalova,“ dozvedáme sa od riaditeľky.

Cez hodiny telesnej výchovy, ale i v rámci krúžkovej činnosti, využívajú dve telocvične, i vonkajšie ihrisko. Najväčšou výhodou tejto sídliskovej školy je však rozsiahly areál, obklopený zeleňou. Školáci dosahujú výborné výsledky vo viacerých športoch, no najmä v loptových hrách. Zapojení sú do Mestskej školskej ligy a organizujú rôzne športové turnaje, podujatia, žiaci absolvujú lyžiarsky a plavecký výcvik. Na škole pôsobí aj Centrum voľného času zamerané na hádzanú. V bezprostrednej blízkosti školy sa nachádza Hokejová hala, ktorú môžu žiaci využívať v rámci záujmových aktivít.

Okrem športových súťaží sa naši žiaci zapájajú do predmetových olympiád a rôznych súťaží, v ktorých získavajú i medailové umiestnenia. Škola sa tak dostáva do povedomia verejnosti aj vďaka úspechom žiakov, ktorých učitelia v rámci vyučovacieho procesu, krúžkov a iných voľno-časových aktivít vedú k rozvoju ich kreativity, vytrvalosti, zdravej súťaživosti a tolerancie.

Pedagógovia pristupujú k výchovno-vzdelávaciemu procesu veľmi aktívne a snažia sa ho obohatiť o projektovú činnosť. V uplynulom školskom roku sa ako jediná škola v Nitre zapojili do medzinárodného programu Zelená škola, ktorý pomáha prirodzene prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom a šetrnejšom prístupe k životnému prostrediu do každodenného života. V tomto šk. roku sa prostredníctvom bohatej environmentálnej činnosti sa uchádzajú o certifikát „Zelená škola“.

Zapojili sa tiež do medzinárodného programu Erasmus+, projektu „STEM“ v oblasti vedy, techniky a matematiky v primárnom vzdelávaní. Pokračujú v realizácii projektu Educate Slovakia, zameranom na multikultúrnu výchovu,  žiaci sa svojimi prácami prezentujú v súťažnom projekte Európa v škole. Ako jedna z mála nitrianskych škôl nadviazali partnerskú spoluprácu so ZŠ Hruštín na Orave, ZŠ J. E. Purkňu v Libochoviciach v Českej republike.           

Podľa Európskeho plánu rozvoja ZŠ na Škultétyho v Nitre na obdobie rokov 2015-2020 má vedenie školy i jej pedagogickí zamestnanci potenciál inovovať a modernizovať  vyučovací proces v súlade s aktuálnymi  trendmi v oblasti vzdelávania na medzinárodnej platforme. Zároveň mienia ako súčasť tohto procesu implementovať internacionalizáciu školy do európskych vzdelávacích štruktúr. „Uvedomujeme si však potrebu rozvíjať cudzojazyčné kompetencie zamestnancov, nakoľko sú základným pilierom realizácie európskych zámerov. Text a foto: Ľudmila Synaková


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022