Pedagogické pracovníčky si vymenili skúsenosti
16. október 2019
Partnerská návšteva v maďarskom partnerskom meste Veszprém prinesie obom stranám ovocie na poli vzdelávania

Partnerská návšteva v maďarskom partnerskom meste Veszprém prinesie obom stranám ovocie na poli vzdelávania.

 

V uplynulých dňoch sa delegácia mesta Nitry v zložení Mária Orságová, vedúca odboru školstva, mládeže a vzdelávania na Mestskom úrade v Nitre, Magdaléna Feketeová, referentka pre materské školy na Mestskom úrade v Nitre a riaditeľky vybraných nitrianskych materských škôl zúčastnili na pracovnom workshope v maďarskom partnerskom meste Vesprém.

„Na úvod našej návštevy nás prijal primátor mesta Gyula Porga. Vo svojom príhovore zdôraznil význam a dôležitosť partnerských vzťahov v oblasti školstva a vzdelávania, ktoré sú pre obe naše krajiny mimoriadne dôležitými,“ uviedla Miriam Horníková, referentka pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu na Mestskom úrade v Nitre.  

Nitrianska „školská delegácia“ okrem návštevy veszprémskej radnice zavítala aj do štyroch miestnych materských škôl, kde si nitrianske učiteľky s veľkým záujmom prezreli vybavenie tried a zaujímali sa o priebeh výchovy a vzdávania detí. Pedagogické pracovníčky sa navzájom informovali o svojich aktuálnych prístupoch v rámci vzdelávania, dotkli sa aktuálnych problémov, podrobne hovorili o vzdelávacích zákonoch, ktoré platia v jednotlivých republikách.

„Pedagogičky sa dohodli, že v budúcom roku si riaditeľky materských škôl z Veszprému prídu pozrieť naše nitrianske materské školy,“ povedala Mária Orságová, vedúca odboru školstva, mládeže a vzdelávania na Mestskom úrade v Nitre.

 

Ľudmila Synaková

Text k foto:

Pedagogické pracovníčky absolvovali prezentáciu na mestskom úrade.

Text k foto:

Nitrianske pedagogičky zavítali aj do priestorov materských škôl.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022