Pamiatky, legendy, zákutia mesta aj prírodu Nitry spoznáme v interaktívnej zóne
20. február 2023

TICadlovo si užijú detské kolektívy ale aj individuálni návštevníci. Zóna vyšla na 28-tisíc eur, väčšina peňazí išla z rôznych dotácií.

Turistické informačné centrum Nitra (TIC) vytvorilo interaktívnu a oddychovú zónu TICadlovo za 28-tisíc eur. Na tlačovej konferencii TICadlovo predstavili zástupcovia mesta, mestskej informačky a architektky, ktoré sa na dizajne zóny podieľali.

„Mňa osobne veľmi potešilo, že vznikla zábavná zóna, ktorá pútavou formou približuje Nitru všetkým, ktorí majú o naše mesto záujem. TICadlovo bude skupiny nielen detských návštevníkov sprevádzať dejinami Nitry, jej pamiatkami a legendami, ale aj zaujímavými a možno aj menej známymi zákutiami mesta. Presne tu je ten správny štartovací bod, odkiaľ sa dá začať spoznávať naše krásne mesto a všetko to skvelé, čo sa v ňom dá nájsť,“ povedal primátor Nitry Marek Hattas.

Turistické informačné centrum v Nitre v snahe rozširovať ponuku a skvalitňovať svoje služby vytvorilo návrh nového vnútorného usporiadania priestoru centra. Prechodnú, málo využívanú a slabo osvetlenú miestnosť v centre pretransformovali na multifunkčný, graficky aj motoricky stimulujúci priestor. Graficky upravené stenové prvky sú usporiadané po obvode miestnosti, čo umožnilo ponechať centrálny priestor pre workshopy a sedenie pri premietaní.

Vznikla tak možnosť pre vytvorenie zóny TICadlovo, ktorá bude priamo prepojená s prevádzkou centra. Od zóny si tiež sľubujú zvýšenie návštevnosti centra a predĺženie času stráveného v TICu zážitkovou formou s prepojením ponuky Ponitrianskeho múzea sídliaceho v spoločnej budove.

V TICadlove nájdu návštevníci interaktívne digitálne hry, ktorými sa dá spoznať história, príroda a pamiatky Nitry. Dominuje tu veľká kreslená mapa s atrakciami Nitry, pamiatkami či turistickými lokalitami. Nitru sa tu dá spoznať lepšie cez monitory s hrami rozdelenými podľa náročnosti a veku či cez digitalizované kreslené povesti. V zóne sa nachádzajú dotykové monitory s príbehmi a hrami, kde si deti otestujú, čo o Nitre vedia. Zahrať sa tu dá s kreslenými magnetkami, cez ne sa dopovedajú príbehy a deti prostredníctvom nich hľadajú, čo v Nitre poznajú.

TICadlovo bude plniť dve funkcie. Pre individuálnych návštevníkov to bude interaktívno-oddychová zóna. Pre organizované detské kolektívy to bude interaktívno-edukatívna zóna, ktorá ponúkne deťom, malým školským kolektívom či rodinám s deťmi možnosť spoznať Nitru na 7 pahorkoch interaktívnou formou a priblížiť pamiatky, atrakcie a zaujímavosti v meste. TIC Nitra sa tak opäť vracia k regionálnemu vzdelávaniu detí.

„Vybudovaním zóny TICadlovo vytvárame v súlade so Stratégiou rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2021-2031 zaujímavú možnosť trávenia voľného času, ktorá prispeje k celoročnej ponuke zážitkových programov pre rodiny. TICadlovo bude zároveň zaradené do vzdelávacích programov pre vzdelávanie žiakov materských a základných škôl,“ povedala Mariana Záturová, šéfka TIC.

FAKT BOX

ℹ️ TICadlovo nájdete v budove historickej radnice, na rohu pešej zóny a Svätoplukovho námestia, v priestoroch mestského Turistického informačného centra

ℹ️ celkové náklady na zónu v priebehu dvoch rokov predstavujú 28-tisíc eur

ℹ️ takmer 3/4 nákladov pokryli rôzne dotácie (z ministerstva dopravy, NSK a NOCR)

ℹ️ TICadlovo vytvorili Terézia Zaujecová, Alena Pivarčiová, Mariana Záturová z TIC

ℹ️ architektky zo Zážitkových stien vytvorili ilustrovanú mapu Nitry, ktorú tvorí 7 pahorkov, to umožní rozvinúť koncept „obkolesenia návštevníka Nitrou“, návštevníci tak lepšie pochopia rozloženie mesta v krajine

ℹ️ v TICadlove sa bude pracovať s 10- až 15-člennými skupinami detí, ktoré budú zážitkovou interaktívnou formou sprevádzané dejinami Nitry, jej pamiatkami, legendami, no pôjdu napríklad aj po stopách Cyrilometodskej cesty

ℹ️ Ilustrácie na stenách realizovali: Zážitkové steny – architektky Zuzana Kráľovičová a Gabriela Chvostaľová

ℹ️ autorky vizuálneho konceptu a interiéru sú architektky Lívia Dulíková a Lenka Kompasová

ℹ️ technická realizácia: Firma Drekon, Jozef Boledovič

ℹ️ všetky prvky boli navrhnuté z prírodného materiálu, preglejky a masívneho dreva, ktoré sú príjemné na dotyk

ℹ️ ilustrácie hravou komiksovou formou nesú informácie o Nitre v rôznych výškových úrovniach vnímania, pre malé deti sú v spodnej úrovni pohyblivé a otáčacie prvky, väčšie deti majú možnosť pripevňovať tematické magnetky

Tomáš Holúbek,
hovorca Nitry
Foto: autor, archív TIC Nitra


Najčítanejšie správy
Nitra sa stala prvým krajským mestom bez herní
30. máj 2024
Desaťmetrový hrad má svoje tri „naj“. Už ho…
29. máj 2024
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
Začali práce na oprave chodníka pred bývalým…
8. apríl 2024