Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením – VV – Rodinný dom, Mário Chobot (SP 10652/2023-003-Ing.Pá)

(Zverejnené od 03.05.2023 do 18.05.2023)


Vytvorené: 3. 5. 2023
Upravené: 3. 5. 2023