Osvetlené a bezpečnejšie budú ďalšie priechody pre chodcov
26. január 2017
V auguste bola výzva na Prezídia PZ k predkladaniu žiadostí ohľadne dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR

V auguste bola výzva na Prezídia PZ k predkladaniu žiadostí ohľadne dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR.  Žiadosť o poskytnutie dotácie mesta bola podaná v maximálnej výške 24.000 eur, pričom zvyšná časť z celkových nákladov na projekt bude spolufinancovaná zo strany mesta vo výške 9,84 %, t. j. 2.620 eur.

Osvetlené budú tieto priechody pre chodcov –  Vikárska – J. Kráľa, J. Kráľa – Vikárska, ktoré sú využívané hlavne občanmi s ťažkým pohybovým obmedzením.

Rozpočet zahŕňa realizáciu nasvietenia vrátane projektovej dokumentácie. Bezpečnejšie budú aj priechody na okružnej križovatke pod Zoborom, ktoré sú využívané najmä študentmi.

Centrálnym nasvetlením prejde aj  stred okružnej križovaty Kmeťova – Na Hôrke – Partizánska pre všetky ramená, nakoľko ide o konečnú stanicu viacerých liniek mestskej autobusovej dopravy.

Mesto Nitra pokračuje v realizácii prác ohľadne bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov, v poslednom období boli zrealizované investície na týchto priechodoch:  Štefánikova tr. – Chalupkova ul. (nasvetlenie + aktívne LED gombíky), Mostná ul. od Župného námestia k pešej zóne (nasvetlenie na vnútorný okruh mesta) Hviezdoslavova tr. nad Čajkovského ul. (priechod pre chodcov bol nasvetlený do blikavej žltej  s využitím jestvujúcich stožiarov)   Štúrova ul. – Bolečkova ul., pri škole, Dlhá ul.  – Ul. Kozmonautov a Výstavná ul. – Fatranská ul. – tieto priechody boli nasvetlené.  (J)

 

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022