Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu v Nitre
3. október 2016
Svetový deň cestovného ruchu pri­niesol aj tohto roku do Nitry viaceré zaujímavé aktivity

Svetový deň cestovného ruchu pri­niesol aj tohto roku do Nitry viaceré zaujímavé aktivity. Stovky záujem­cov o históriu absolvovali v nedeľu prehliadku areálu bývalých kasární na Martinskom vr­chu spojenú so sprístupnením objektov slovanských obydlí depozitára Archeologického ústavu SAV, ukážkami pečenia v dobovej peci, vypaľovaním keramiky a lukostreľbou. Počas osláv do Nitry pricestovali zástupcovia part­nerských miest a regiónov, aby sa im počas trojdňového stretnutia predstavila Nitra zážitkovou formou. V pondelok, 26. septembra sa uskutočnil workshop „Nitra Európe“, ktorého cieľom bolo prispieť k posilneniu partnerstva občanov Nitry  s občanmi partnerských miest, a to prostredníctvom aktívnej spolupráce na tvorbe spoločných produktov cestovného ruchu, čím sa podporí spolupatričnosť a európanstvo u občanov partnerských miest Nitry. Workshopu sa zúčastnili zástupcovia z partnerských miest, z Veszprému (Maďarsko), Kroměříža a Českých Budějovíc (Česká republika), Zielonej Góry (Poľsko), Báčskeho Petrovca (Srbsko), zo Spišskej Novej Vsi (SR).

Výstupom z workshopu budú spoločné produktové balíčky a komunikačná stratégia Nitry pre uvedenie produktov do praxe v roku 2017.  Súčasne sa v pondelok na UKF v Nitre uskutočnili pre študentov zaujímavé prezentácie z partnerských regiónov Nitrianskeho samosprávneho kraja, a to z Kraja Vysočina (CZ) a Vračanského kraja (BG).

27. septembra sa v rámci prednáškového cyklu predstavil prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr Stanislav Macko, renomovaný šéfkuchár z reštaurácie Fou Zoo Michal Konrád, sprievodca BUBO Travel Agency Michal Gaj a Michaela Kobzová, pôsobiaca ako obchodno-marketingová riaditeľka kúpeľov Piešťany. V rámci cestovateľského bloku vystúpil aj Jozef Mojto, cestovateľ Peter Hoferek a cestovateľský pár Jozef a Hanka. Počas celého dňa prebiehala súťažná výstava fotografií a vedomostný kvíz.

Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu v Nitre získali podporu SK PRESS ako jedno z podujatí, ktoré sa konajú v rámci predsedníctva SR v rade EÚ. Podujatie organizačne pripravilo Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, Katedra manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty UKF,  Nitrianska organizácia cestovného ruchu  a Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022