Odpočty vodomerov v rodinných domoch a firmách prebiehať nebudú
8. marec 2021
Zákazníci si ich môžu odčítať sami a stav nahlásiť do 22. 3.

Zákazníci si ich môžu odčítať sami a stav nahlásiť do 22. 3.

 

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov v mesiaci marec 2021 v meste Nitra.

Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 22. 3. nahlásiť stav tromi spôsobmi:

  • na telefónnych číslach: 0911 107 986 alebo 0911 107 997 a to v dňoch utorok až sobota, v čase od 07:30 do 15:00 hod.
  • na e-mailovú adresu: stavvodomeru@zsvs.sk
  • vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti https://www.zsvs.sk/

Pri nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technického číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3.

Oznámenie sa týka iba odberných miest s ročným odpočtovým cyklom v mesiaci február v rodinných domoch alebo firmách na nasledovných uliciach:

F. Langa, Baničova, Bystrá, Cabanova, Čakanková, Čečinová, Diaľničná, Edisonova, Hájnická, Hornočermánska, Hornostavská, Horská, Hozova, Hurbanova, Hviezdoslavova trieda, Ivana Braunera, Jána Mrvu, Jarocká, Jasná, Jazmínová, Jurkovičova, Južný Prameň, Kmeťova, Kostolná, Kováčikova, Krištáľová, Ľudovíta Čuláka, Lukov dvor, Lukovská, M. S. Trnavského, Mojmírová, Na Čerešňovom vrchu, Na Lúkach, Na stráni, Nitrianska, Novomeského, Partizánska, Pažitná, Pezinská, Piešťanská, Pod briežkom, Pod kaplnkou, Podbeľová, Pokojná, Popradská, Pramenistá, Pražská, Prešovská, Pri Lese, Priechodná, Priezračná, Púpavová, Rybničná, Strieborná, Studničná, Šalviová, Šúdolská, Ulica Mons. Vagnera, Wolfganga Kempelena, Za kaštieľom, Žilinská.

Upozornenie: Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31. 3. 2021 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

 

Foto: ilustračné, AdobeStock


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022