Odpočty vodomerov prebiehať nebudú
5. február 2021
Obyvatelia si ich môžu odčítať sami a stav nahlásiť do 20. 2.

Obyvatelia si ich môžu odčítať sami a stav nahlásiť do 20. 2. 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19, nebudú prebiehať odpočty vodomerov v mesiaci február 2021 v meste Nitra.

Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 20. 2. nahlásiť stav tromi spôsobmi:

  1. na telefónnych číslach: 0911 107 986 alebo 0911 107 997 a to v dňoch utorok až sobota, v čase od 07:30 do 15:00 hod.
  2. na e-mailovú adresu: stavvodomeru@zsvs.sk
  3. vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti https://www.zsvs.sk/

Pri nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technického číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3.

Oznámenie sa týka iba odberných miest s ročným odpočtovým cyklom v mesiaci február v rodinných domoch alebo firmách na nasledovných uliciach: Andreja Šulgana, B. Němcovej, Bajzova, Banská, Bártfayho, Borová, Bottova, Cabajská, Červeňova, Damborského, Dolnočermánska, Družstvená, Elektrárenská, Fraňa Mojtu, Golianova, H. Meličkovej, Hanulova, Hany Zelinovej, Hattalova, Hlboká, Hodzova, Chalupkova, Inovecká, Jakuba Hašku, Jána Galbavého, Jánošíkova, Jarmočná, Jaskyňová, Južná, Kalinčiakova, Kalvária, Kalvárska, Kasalova, Kavcova, Kluchova, Kmeťkova, Kostolná, Košická, Krčméryho, Kukučínova, Marianska dolina, Michala Lukniša, Misionárska, Moyzesova, Mudrochova, Murgašova, Nálepkova, P. Benického, Palackého, Pavla Straussa, Pod borinou, Podjavorinskej, Poničanova, Potravinárska, Priemyselná, Pútnická, Rázusova, Riečna, Richtára Peregrína, Robotnícka, Sládkovičova, Slnečná, Smetanova, Staničná, Stodolova, Stračia, Súľovská, Špitálska, Šumavská, Šuranská, Tajovského, Urbánkova, Wilsonovo nábrežie, Záhradná, Železničiarska.

Upozornenie: Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 28. 2. 2021 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

 

Foto: Adobe Stock


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022