Odovzdali sme kľúče od 33 nových nájomných bytov
17. október 2022

Výstavba bytového domu C – 307 na Dieloch začala v júli minulého roka a dokončená bola v júni tohto roku.

Skôr ako si noví nájomníci prevzali kľúče od nového príbytku, bytový dom oficiálne odovzdali do užívania symbolickým prestrihnutím pásky zástupcovia všetkých zainteresovaných strán. Prítomní boli Marek Hattas, primátor Nitry, Anna Laurinec Šmehilová, predsedníčka Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia, Tomáš Lamprecht, generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania, Ladislava Cengelova, generálna riaditeľka Sekcie bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Bytový dom má šesť nadzemných podlaží a skladá sa z dvanástich jednoizbových bytov s rozlohou od 35 do 45m²  a dvadsaťjeden dvojizbových bytov s rozlohou od 55 do 70m².

Súčasťou objektu je štyridsaťosem parkovacích miest, detské ihrisko, kontajnerové stojisko a sadové úpravy.

Celkové náklady na stavbu boli 2 355 664,07 €. Najväčšiu časť z nákladov sme pokryli zo Štátneho fondu rozvoja bývania – 1 322 890,00€, z dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 750 820, 00 €. Zvyšok doplatilo mesto vo výške 281 954, 07 €.

(R)

Foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Nitra sa stala prvým krajským mestom bez herní
30. máj 2024
Desaťmetrový hrad má svoje tri „naj“. Už ho…
29. máj 2024
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
Začali práce na oprave chodníka pred bývalým…
8. apríl 2024