Ocenili pedagógov materských a základných škôl
3. apríl 2017
Pri príležitosti Dňa učiteľov boli v Synagóge v utorok 28. marca ocenení pedagogickí pracovníci z materských,  základných a umeleckých škôl

Pri príležitosti Dňa učiteľov boli v Synagóge v utorok 28. marca ocenení pedagogickí pracovníci z materských,  základných a umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry. Primátor Nitry Jozef Dvonč  a prednosta mestského úradu Igor Kršiak sa im poďakovali za vykonanú prácu. Primátor Nitry Jozef Dvonč sa poďakoval pedagógom za ich náročnú prácu a ubezpečil ich v tom, že vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo majú i naďalej záujem vytvárať vhodné výchovno-vyučovacie podmienky na všetkých školách a predškolských zariadeniach.  Pri výbere ocenených učiteľov sa zohľadňovali výchovno-vzdelávacie výsledky pedagógov, účasť na mimoškolských aktivitách, kreativita pri tvorbe učebníc, príručiek a textov ako aj zapájanie sa do odbornej, publikačnej a lektorskej činnosti. Pedagogické zamestnankyne ocenili primátor Nitry Jozef Dvonč, poslanec mestského zastupiteľstva a predseda komisie pre školstvo, mládež a šport pri MZ Miloslav Hatala a vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre Mária Orságová. Každá učiteľka z dvadsiatich ocenených si odnášala ďakovný list primátora, finančnú odmenu a kvet.

Zoznam ocenených pedagógov:

     

Mgr. Martina Bóriková

učiteľka

MŠ Štiavnická 1

Mgr. Jana Chlebcová

učiteľka

ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6

Mgr. Petra Horváthová

učiteľka

MŠ Párovská 36

Mgr. Anna Poláková

učiteľka

ZŠ Benkova 34

Jozefa Jarunková

riaditeľka

MŠ Ľ. Okánika 6

Mgr. Tatiana Mojská

učiteľka

ZŠ Fatranská 14

Johana Obložinská

učiteľka

MŠ Štefánikova 128

PaedDr. Mária Sailerová

učiteľka

ZŠ Na Hôrke 30

Alena Rábeková

učiteľka

Centrum zdravia pre deti predškolského veku

Mgr. Eva Vargová

učiteľka

ZŠ, Beethovenova 11

Mgr. Denisa Rausová

učiteľka

MŠ Čajkovského 3

Mgr. Ľubica Vargová

učiteľka

ZŠ s MŠ, Novozámocká 129

Mgr. Erika Kováčová

učiteľka

MŠ Piaristická 12

Mgr. Andrea Maňovská

učiteľka

ZŠ Benkova 34

Janetta Ronecová

učiteľka

MŠ Rázusova 2

Mgr. Magdaléna Jakubíková

špeciálna pedagogička

ZŠ Topoľová 8

Mgr. Dana Vincová

riaditeľka

MŠ Okružná 1

Mgr. Iveta Miková

riaditeľka

ZŠ kniežaťa Pribinu

Stanislava Majcherová

učiteľka

MŠ Alexyho

Mgr. Mária Vondrová

učiteľka

ZŠ Tulipánová

Na záver slávnostného programu sa za všetkých ocenených pedagógov vedeniu mesta Nitry poďakovala Alena Rábeková z Centra zdravia pre deti predškolského veku. Na slávnostnom oceňovaní sa zúčastnili poslanci mestského zastupiteľstva a predseda komisie pre školstvo, mládež a šport pri MZ Miloslav Hatala, poslanec MZ a  Miroslav Tvrdoň a Anna Šmehilová, riaditelia ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ, členovia komisie školstva mládeže a športu. V kultúrnom programe vystúpili žiaci zo MŠ Bazovského a talentovaní žiaci  ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre.

 

 

Foto: Na spoločnej fotografii defiluje všetkých dvadsať ocenených pedagogičiek nitrianskych ZŠ a MŠ.

Foto:  Ocenenie z rúk primátora Jozefa Dvonča prevzala aj Alena Rábeková z Centra zdravia pre deti predškolského veku.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022