Obyvatelia rodinných domov dostanú záhradné kompostéry
20. október 2021
Žiadosť o bezplatné pridelenie je potrebné poslať do 1. novembra

Žiadosť o bezplatné pridelenie je potrebné poslať do 1. novembra.

 

Od 1. januára 2021 platí povinnosť zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Vedenie Mesta Nitra sa rozhodlo v maximálnej možnej miere podporiť kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností, keďže tento spôsob zhodnotenia odpadu je najekologickejší a súčasne aj ekonomicky výhodný.

Rodinným domom preto mesto ponúka bezplatné pridelenie kompostéra.

Žiadosť bola uverejnená v októbrovom vydaní Radničných novín. V prípade záujmu môžete poslať žiadosť aj elektronicky na e-mail: pavelka@msunitra.sk do 1. novembra 2021.

Do žiadosti je potrebné uviesť: meno a priezvisko, ulicu a číslo domu, tel. číslo. Do predmetu e-mailu uveďte: Žiadosť o záhradný kompostér.

V prípade, že do 1. novembra nedoručíte mestu návratku uverejnenú v Radničných novinách alebo inú žiadosť, budeme to vnímať tak, že máte vlastný kompostér a svoj biologicky rozložiteľný kuchynský odpad kompostujete. Ak nevlastníte kompostér a máte záujem o bezplatné pridelenie využite jednu z možností a požiadajte oň bezplatne.

V prípade, že ste už požiadali tento rok o kompostér prostredníctvom elektronickej alebo papierovej žiadosti, žiadosť nevypĺňajte, každá domácnosť má nárok len na 1 kompostér.

 

(R)

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022