Obnovené okná na Mestskej tržnici sú opäť na svojom mieste
16. december 2022

Dve prešli umelecko-remeselnou obnovou, tri nahradili repliky.

V spolupráci s vysúťaženou firmou sa nám podarilo zrealizovať  umelecko-remeselnú obnovu dvoch kusov pôvodných okien na Mestskej tržnici.

Tri okná boli vo veľmi nevyhovujúcom stave a jedinou možnosťou bolo vyrobiť repliky pôvodných okien. Cena umelecko-remeselnej obnovy jedného okna je 3867,60 €, náklady na výrobu repliky historického okna za kus boli vo výške 3616,80 €. Počas výroby replík firma osadila dočasne plastové okná z dôvodu zabráneniu prenikania zimy a hluku do prevádzok tržnice.

Mesto Nitra v rámci obnovy Mestskej tržnice postupne realizuje výmenu okien. Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, obnova vychádza z rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu.

Vysúťažená firma bude riešiť  počas dvoch rokov umelecko-remeselnú obnovu 38 okien. Okná obnovujú buď spôsobom umelecko-remeselnej obnovy, alebo ich nahradia replikami.

Obnova kultúrnej pamiatky sa realizovala s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Timea Galová

Foto: Andrea Oravcová


Najčítanejšie správy
Počet parkovacích miest na Borodáčovej sa zvýši
3. október 2023
Odpad netriedime dostatočne, aj keď môžeme.…
16. jún 2023
Nová online mapa umožní vyhľadať potrebnú…
15. jún 2023
Veľké investičné akcie v Nitre dostali zelenú
26. máj 2023