Obnova Zvolenskej ulice sa práve začína
13. júl 2020
Obyvatelia činžiakov na Zvolenskej ulici sa môžu tešiť na novú cestu a parkovisko

Obyvatelia činžiakov na Zvolenskej ulici sa môžu tešiť na novú cestu a parkovisko.

Od pondelka 13. júla sa čiastočne uzavrie Zvolenská ulica. Radnica pripravila rekonštrukciu tejto frekventovanej sídliskovej komunikácie. Ide o naliehavú požiadavku poslancov Výboru mestskej časti č. 5.

Obnova miestnej komunikácie zahŕňa zemné práce, spojené s odvozom vybúraného materiálu a následne stavebné práce. V prvom kroku dôjde k odstráneniu krytu, rezaním asfaltu do hĺbky a následným frézovaním asfaltového podkladu. Práce budú pokračovať vytrhaním betónových obrúb, vybúraním lôžka z krajníkov a stojatých obrubníkov.

Postup stavebných prác na tejto miestnej komunikácii bude spočívať v založení podkladu alebo podsypu zo štrkopieskov s rozprestretím, vlhčením a zhutnením  kamenivom. Po vysprávke podkladu plochy podkladovým betónom I. triedy, rozprestretím a zhutnením sa stavební robotníci pustia do asfaltového postreku bez posypu kamenivom  až do finálnej pokládky tejto sídliskovej komunikácie kvalitným asfaltobetónom.

Zrekonštruovaná bude nielen cesta na celkovej ploche 783,16 m², ale i chodník na celkovej ploche 9 m². Na Zvolenskej pribudne parkovisko s vyznačeným šikmým státím pre 26 vozidiel. Ďalších 5 parkovacích miest bude určených pre vozidlá majiteľov preukazu ŤZP.

Obyvatelia tejto sídliskovej ulice sa po ukončení rekonštrukčných prác môžu tešiť na zvýšenie komfortu svojho bývania. V priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov však budú musieť strpieť trochu hluku a prachu, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou stavebných a rekonštrukčných prác.

Celkové náklady na realizáciu tohto diela predstavujú sumu zhruba 102 000 eur vrátane DPH.

Zhotoviteľom investičnej akcie je firma Današ, s. r. o. z Veľkého Zálužia. Termín ukončenia je stanovený na posledný augustový deň.

 

Ľudmila Synaková

foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022