Občania môžu využiť odľahčovaciu službu
4. marec 2021
Tá má umožniť osobám, ktoré opatrujú nevyhnutný odpočinok

Tá má umožniť osobám, ktoré opatrujú nevyhnutný odpočinok.

 

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytnutá osobe, ktorá opatruje inú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, počas obdobia, kedy túto činnosť nemôže vykonávať. Cieľom je umožniť opatrovníkom nevyhnutý odpočinok.

Mesto službu poskytuje na celé dni, najviac na 30 dní. Tie si opatrovník nemusí čerpať nepretržite, avšak musí to byť najmenej 12 hodín denne. Počas odpočinkovej doby má opatrovník nárok na príspevok za opatrovanie.

Podmienky poskytnutia odľahčovacej služby:

 • posudok vydaný príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny deklarujúci ťažké zdravotné postihnutie
 • doklad preukazujúci skutočnosť, že žiadateľ je opatrovníkom ťažko zdravotne postihnutej osoby.

Počas poskytovania odľahčovacej služby mesto zabezpečí alebo poskytne službu podľa výberu opatrovníka, a to:

 • ambulantnú sociálnu službu – formou pobytu v dennom stacionári,
 • terénnu sociálnu službu – formou poskytovania opatrovateľskej služby v domácom prostredí občana na území mesta Nitry,
 • pobytovú sociálnu službu – formou pobytu v ZOS

Rozsah takejto služby je najmenej 12 hodín denne.

Úhrada za odľahčovaciu službu je stanovená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.4/2014 o sociálnych službách v znení Dodatkov č.1 – 7.

Klient platí úhradu len za nasledovné činnosti:

 • stravovanie:
  – v zariadení opatrovateľskej služby
  – v zariadení pre seniorov
  – v dennom stacionári

 • úkony starostlivosti o svoju domácnosť a základné sociálne aktivity:
  – v opatrovateľskej službe

V prípade záujmu o poskytovanie odľahčovacej služby je potrebné obrátiť sa na Mestský úrad v Nitre – odbor sociálnych služieb na telefónnom čísle 037/ 6502 288.  

 

Lenka Mareková
Foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022