O príspevok pri narodení dieťaťa musia rodičia požiadať
5. marec 2021
Po zmene legislatívy o ochrane osobných údajov mesto nevypláca príspevok automaticky

Po zmene legislatívy o ochrane osobných údajov mesto nevypláca príspevok automaticky.

Mesto Nitra poskytuje jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa rodičom dieťaťa, matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva, osamelým matkám, ovdovelým matkám alebo otcom a oprávneným osobám zapísaným ako rodič dieťaťa v rodnom liste dieťaťa.

V súlade s legislatívou súvisiacou s ochranou osobných údajov radnica už automaticky nevypláca tento príspevok a rodič alebo oprávnená osoba oň musí požiadať prostredníctvom vyplneného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Podmienky vyplatenia príspevku:

  • trvalý pobyt matky a dieťaťa, ktoré sa dožije viac ako 28 dní v meste Nitra.
  • fotokópia rodného listu – ak sa dieťa narodí mimo Nitry na Slovensku, oprávnená osoba k žiadosti priloží fotokópiu rodného listu. Na výzvu Mesta Nitry – odboru sociálnych služieb MsÚ je povinná predložiť aj originál rodného listu k nahliadnutiu.
  • v prípade, ak má jeden z rodičov záväzok voči mestu, bude jednorazový príspevok započítaný proti hodnote záväzku v príslušnej výške.

Ak sa dieťa narodí mimo Slovenskej republiky matke, ktorá má trvalý pobyt v Nitre, o priznaní príspevku rozhoduje primátor mesta na základe individuálnej žiadosti matky.

Ak bolo dieťa do 28 dní odo dňa narodenia zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a následne bolo osvojené, rodič môže o tento príspevok požiadať najneskôr do 24 mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytnutia jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa nájdete tu: https://nitra.sk/zobraz/obsah/18767#RSSD_OB_01 a je potrebné ho doručiť najneskôr do 12 mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa.

Ďalšie informácie: https://nitra.sk/zobraz/obsah/17928

Foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022