Novoročný príhovor primátora mesta Nitry
22. december 2015
Prešlo dvanásť mesiacov a my opäť prežívame prvé hodiny nového roka, podávame si ruky s najbližšími a vyslovujeme novoročné želania.

Prešlo dvanásť mesiacov a my opäť prežívame prvé hodiny nového roka, podávame si ruky s najbližšími a vyslovujeme novoročné želania. Dovoľte mi, milí Nitrania, aby som vám i ja na prahu nového roka zaželal všetko najlepšie. Pred rokom som po tretíkrát prevzal zodpovednosť postaviť sa na čelo mesta, uvedomujúc si, že moje konanie musí byť v súlade so želaniami občanov a ich právom prežiť v našej Nitre šťastný a spokojný život. Beriem to ako odkaz od vás, občanov – sebe a k nám, predstaviteľom mesta: aby sme vytvárali dobré životné podmienky na prácu a spokojný život pre každého z vás.

 Vážení občania, vážim si vašu dôveru a chcem spoločne s poslancami mestského zastupiteľstva a pracovníkmi mestského úradu urobiť všetko tak, aby som vašu dôveru nestratil. V uplynulom roku sme pokračovali v realizácii viacerých investícií. Medzi najväčšie patrili rekonštrukcie základných škôl, budovy na Nedbalovej ulici na MŠ a prestavba  bývalej ZŠ na Zobore na dom kultúry, zateplenie bytového domu Olympia, Domu opatrovateľskej služby na Ul. J. Kráľa, rekonštrukcia zimného štadiónu i výstavba azylového domu. Podľa finančných možností opravujeme postupne chodníky a komunikácie, budujeme  parkoviská… Toto všetko realizujeme s cieľom zvýšiť príťažlivosť nášho mesta pre obyvateľov a návštevníkov. Na sklonku roka vítame v Nitre aj mimoriadne pozitívnu správu v podobe príchodu investora Jaguar Land Rover.

Našou trvalou snahou je tiež udržiavať v meste čistotu a poriadok. Verím, že i v tomto smere nájdeme pochopenie aj u vás, milí Nitrania. Ako dobre viete, zaujíma ma, ako sa máte, aké máte problémy a snažím sa vám v tomto smere pomôcť. Na prahu nového roka by som vás chcel ubezpečiť, že všetky moje rozhodnutia budem posudzovať predovšetkým s ohľadom na vás a váš šťastný a spokojný život v Nitre.

Želám vám, nech je pre vás rok 2016 rokom pevného zdravia, rodinnej pohody, splnených prianí, dosiahnutých cieľov a pracovných úspechov.

                                     

 

JOZEF DVONČ,  primátor Nitry


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022