Nová cyklotrasa prepojí Mlynárce, Diely a Klokočinu
7. marec 2023

Cyklotrasa bude mať 9 úsekov. Začínať bude na Dubíkovej ulici v Mlynárciach a končiť na križovatke Hviezdoslavova a Kmeťova.

  • Dubíková – Štúrova
  • Štúrova – Pražská
  • Pražská – Kmeťova – Viničky
  • Viničky – Popradská
  • Popradská – Murániho
  • Murániho – Partizánska
  • Partizánska – Beethovenova
  • Beethovenova – Bizetova
  • Bizetova – Hviezdoslavova

Súčasťou cyklistického prepojenia Mlynárce – Diely – Klokočina bude nové železničné priecestie pre chodcov a cyklistov. Vznikne pri starom cintoríne.

Obyvatelia môžu počítať aj s rozširovaním priechodov pre chodcov, ktoré budú bezbariérové, vrátane dlažby pre nevidiacich.

V priebehu februára mesto ukončilo všetky vegetačné práce a aktuálne pripravuje celú trasu na jednotlivé konštrukčné vrstvy, ktoré sem prídu. Práce majú byť hotové najneskôr do októbra tohto roku.

Projekt cyklotrasy v hodnote viac ako 1 268-tisíc eur realizuje mesto vďaka dotácii z Integrovaného regionálneho operačného programu, z ktorého financuje 95%. Mesto sa podieľa spolufinancovaním 5%.

Lenka Mareková
foto: odbor dopravy, Mesto Nitra


Najčítanejšie správy
Preparkujte autá, parkovisko na Škultétyho sa…
22. máj 2024
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
MHD, škôlky, klientske centrum, zberné dvory,…
15. december 2023
Od štvrtka bude uzavretá časť Štúrovej ulice
12. december 2023