Od nedele 9. júna sa mení cestovný poriadok
3. jún 2024

Zlepší sa dopravná obsluha Dielov, cestujúci získajú priame spojenie so Strategickým parkom a pribudne aj nový spoj z Mlynáriec.

Zmeny cestovného poriadku nitrianskej mestskej hromadnej dopravy sa týkajú týchto autobusových liniek:

Linka 17

Rozširuje sa trasa linky:

  • väčšina spojov bude začínať/končiť na zastávke Murániho. Zlepší sa tak dopravná obsluha Dielov. Spoje, ktoré z prevádzkových dôvodov nebolo možné predĺžiť, budú mať konečnú Kmeťova.
  • v pracovných dňoch budú vybrané spoje premávať aj do Strategického parku. Cestujúci z Dielov, Klokočiny a Starého Mesta tak získajú priame spojenie so Strategickým parkom. mení sa časová poloha spojov, ktoré idú z Dielov, resp. Klokočiny. Prvé spoje odchádzajú skôr ako doteraz a pokračujú do Strategického parku. V doterajších časoch premávajú spoje, ktoré idú len po Priemyselný park

Linka 18

Nový spoj na zvýšenie kapacity pri odvoze študentov z Mlynáriec:

  • v dňoch školského vyučovania o 13:32 od Cintorína Mlynárce na železničnú stanicu

Linka 22

Posun spojov – vyvolané zmeny vplyvom posunov na linke 23:

  • v pracovných dňoch zo 4:30 a 12:26 na 4:25 a 12:16 z Mlynáriec k Idei

Linka 23

Posun spojov z dôvodu požadovaného skoršieho príchodu zamestnancov do Strategického parku:

  • v pracovných dňoch zo 4:57 a 13:01 na 4:52 a 12:51 od Idey do Strategického parku
  • v pracovných dňoch z 21:20 na 21:15 zo Žel. stanice do Strategického parku

Ďalšie zmeny:

  • trvalo sa mení poloha zastávky NITRIANSKE STROJÁRNE – smerom do mesta autobusy zastavia na novo vybudovanom nástupišti na Dvorčianskej ul. Pri jazde smerom z mesta bude zastávka v novom obratisku. Doterajšie zastávky pred areálom bývalých strojární sa rušia.
  • na linke 24 dôjde vplyvom úpravy jazdných dôb k posunu odchodov z niektorých zastávok do 3 minút. Dôvodom zmeny je lepšie prispôsobenie cestovného poriadku dopravnej situácii.

(red)
foto: archív mesta


Najčítanejšie správy
V pondelok neparkujte na Škultétyho 3 a 5
14. jún 2024
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
MHD, škôlky, klientske centrum, zberné dvory,…
15. december 2023
Od štvrtka bude uzavretá časť Štúrovej ulice
12. december 2023