Nitru ocenili za pomoc deťom s ťažkým životom
23. máj 2019
Mladé talenty prišla podporiť aj známa kapela DESmod

Mladé talenty prišla podporiť aj známa kapela DESmod.

 

Mesto Nitra ocenila regionálna pobočka Úsmev ako dar za dlhoročnú podporu a pomoc rodinám a deťom v ťažkých životných situáciách.

Na koncerte Úsmev ako dar v Starom divadle K. Spišáka si pripomenuli svoju dvadsaťročnú existenciu a poďakovali sa priateľom, sponzorom a podporovateľom. Slová uznania a vďaky adresovali aj mestu Nitra a to za neoceniteľnú dlhoročnú podporu a pomoc rodinám a deťom v ťažkých životných situáciách.

Ocenenie pre nitriansku radnicu prevzala Anna Šmehilová, poslankyňa a šéfka sociálnej komisie. Odovzdal jej ho predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Jozef Mikloško a predseda regionálnej pobočky Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Nitre Roman Hajdák.

Na Najmilšom koncerte roka sa predstavili deti zo  šiestich centier pre deti a rodiny,  jedného reedukačného centra a štyroch náhradných rodín. Účinkovali deti z nitrianskeho Centra pre deti a rodiny, z Centra pre deti a rodiny Topoľčany, z Centra pre deti a rodiny Levice, z Centra pre deti a rodiny Dedina Mládeže, z Centra pre deti a rodiny Kolárovo, z Centra pre deti a rodiny Štúrovo a z Reedukačného centra Vráble. Diváci mohli obdivovať talenty týchto detí v oblasti spevu, tanca, prednesu poézie, prózy či dokonca rapu. Chvíle strávené na pódiu boli pre ne nezabudnuteľným zážitkom i odmenou za vynaložené úsilie, ktoré svojim umeleckým vystúpeniam venovali. Koncertom sprevádzal moderátor Roman Juraško, mladé talenty prišla podporiť aj skupina DESmod, aby svojím vystúpením utvrdila deti v tom, že robiť umenie má zmysel. 

Oficiálne založenie pobočky iniciovali dobrovoľníci z Úsmevu, ako i samotné deti z detských domovov, ktoré už „úsmevákov“ poznali a predstava, že sa s nimi budú môcť stretávať častejšie a intenzívnejšie, ich nenechala ľahostajnými. Obojstranné nadšenie vyústilo v roku 1999 do vzniku regionálnej pobočky, ktorá pomáha už dvadsať rokov a stále s rovnakým nasadením plní svoje poslanie.

Pobočka dnes rôznymi aktivitami a projektmi zastrešuje približne 500 detí  s nariadenou ústavnou starostlivosťou v Nitrianskom kraji. Počas jej existencie sa podarilo zorganizovať mnoho športových, kultúrnych a iných rozvojových podujatí. Priniesli deťom so skúsenosťou odmietnutia od tých najbližších trvalú podporu a bezpečie priateľského vzťahu. Podieľajú sa na sanácii rodinného prostredia ohrozených detí aj tých, ktoré už z rodiny vyňaté boli, a pomáhajú tak zachovať to, čo je deťom najvlastnejšie – rodinu. Aktívne vyhľadávajú, pripravujú a sprevádzajú náhradných rodičov, ktorí opusteným deťom umožnia prežiť plnohodnotné a láskyplné detstvo.

Úsmev ako dar chce byť deťom z Centier pre deti a rodiny a náhradných rodín čo najbližšie. Len z blízkosti sa totiž dá postrehnúť, či dieťa niečo trápi alebo teší a byť mu poruke, keď to najviac potrebuje. V nitrianskej pobočke to vedia. Sú prítomní v živote už celej jednej generácie detí a aspoň sčasti zmierňujú tú nezmieriteľnú neprítomnosť vlastných rodičov.

Text: Ľudmila Synaková

Foto: Adela Zámocníková


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022