Nitriansky mládežnícky parlament funguje už takmer rok
26. január 2024

V marci uplynie rok odvtedy, čo sa začal formovať Nitriansky mládežnícky parlament. Myšlienka jeho vzniku nie je nová, prvýkrát v Nitre fungoval v rokoch 2016 až 2018. Aktívni mladí ľudia tak majú opäť bližší kontakt s orgánmi mesta, čo im pomáha lepšie presadzovať svoje záujmy. Táto iniciatíva je prínosná takisto pre mesto, ktoré zasa môže efektívnejšie napĺňať potreby mladých.

Čo stihol Nitriansky mládežnícky parlament od svojej obnovy?

Nitriansky mládežnícky parlament (NMP) vznikol ako jeden z výstupov projektu UNICEF a tiež ako podnet zo strany Nitrianskej krajskej rady mládeže. Hoci štatút NMP nitrianski poslanci schválili v septembri 2023, mládež sa ako neformálna skupina stretávala už od marca.

Festival mladých

Prvou aktivitou, na ktorej sa NMP podieľal, bol Festival mladých. „Na podujatí bol predstavený náš cieľ a vízia, možnosť stať sa členom parlamentu, a tiež sa konal prieskum potrieb mladých. Výsledky nám dali lepší prehľad o potrebách mladých,“ uviedla koordinátorka práce s mládežou z Mestského úradu v Nitre Ulrika Ťapušová. Viackrát sa opakoval dopyt po workshopoch na témy, ktoré sa v škole bežne nevyučujú, ako napríklad finančná gramotnosť, administratíva, kľúčové kompetencie, prezentačné zručnosti, leadership, time management. Záujem bol aj o workshopy s environmentálnou tematikou. „Mladým takisto chýbala platforma, ktorá by im poskytla komplexné informácie o možnosti zapojenia sa do projektov a workshopov,“ dodala.

Škola života

Členovia NMP sa zapojili aj do výzvy Nitrianskej komunitnej nadácie „Klub darcov“. Ich projekt Škola života, ktorý sa venuje finančnej gramotnosti bol schválený a realizovať sa bude v máji tohto roku.

Vianočná zbierka

V decembri NMP zorganizovalo zbierku hračiek, kníh, školských potrieb a spoločenských hier. Zapojilo sa do nej dvanásť stredných škôl a jedna základná škola. Dary poputovali do Špeciálnej základnej školy internátnej a Praktickej školy v Nitre, Centra pre rodinu a deti a do občianskeho združenia Podaj mi ruku o.z.

Dobrovoľnícka činnosť

Veľkou súčasťou aktivít NMP je dobrovoľníctvo. Členovia NMP týmto spôsobom participovali na viacerých aktivitách, ako napríklad skultúrnenie amfiteátra pod Zoborom či pomoc pri organizácii Kláštorného behu, medzinárodných cyklistických pretekov a podobne.

Každomesačne sa tiež zúčastňujú na stretnutiach Mestského akčného tímu pre mládež, kde diskutujú so zástupcami mesta, mestského úradu, organizáciami, psychológmi či učiteľmi o aktuálnych témach. NMP spolupracuje aj s inými organizáciami, ako sú Nitrianska krajská rada mládeže a Tanečná škola NEXUM.

Kto tvorí Nitriansky mládežnícky parlament?

NMP má spravidla 11 až 25 členov, pričom tento počet musí byť vždy nepárny. V súčasnosti má parlament 15 členov, ktorí navštevujú rôzne stredné a vysoké školy. Platí vekové obmedzenie 14 – 30 rokov. Člen NMP musí takisto bývať, študovať, pracovať na území mesta Nitra, alebo byť členom záujmových združení v Nitre. Členstvo v NMP je dobrovoľné a trvá dva roky.

Staň sa členom aj ty

Nitriansky mládežnícky parlament logo

Si mladý človek so záujmom o dianie v Nitre? Máš skvelé nápady a chuť spoznať rovnako aktívnych ľudí? Pridaj sa k nám a staň sa súčasťou Nitrianskeho mládežníckeho parlamentu!

NMP môžeš kontaktovať prostredníctvom koordinátorky mládežníckeho parlamentu Ulriky Ťapušovej, alebo sa informácie dajú získať i na instagramovej stránke NMP, prípadne na facebookovej stránke NMP.

Jana Krajčovičová
foto: archív NMP


Najčítanejšie správy
Linka detskej istoty: Sme tu pre vás – vždy, keď…
21. jún 2024
Historické hodiny na starej radnici opäť tikajú
21. jún 2024
Pripomenuli sme si 20 rokov nášho suseda v únii
19. jún 2024
Súťaž na predajcov v mestskom parku
19. jún 2024