Detail zamestnanca

Mgr. Ulrika Ťapušová
referentka pre odpadové hospodárstvo
číslo dverí: 414
ulrika.tapusova@msunitra.sk