Nitriansky deň úcty k starším
2. november 2015
V Obradnej sieni mesta Nitry sa vo štvrtok 29. októbra uskutočnilo pri príležitosti Nitrianskeho dňa úcty k starším slávnostné prijatie zaslúžilých seniorov.

V Obradnej sieni mesta Nitry sa vo štvrtok 29. októbra uskutočnilo pri príležitosti Nitrianskeho dňa úcty k starším slávnostné prijatie zaslúžilých seniorov – obyvateľov Nitry, ktorí sa pričinili o šírenie dobrého mena nášho mesta v rámci republiky i za jej hranicami. Zaslúžilých nitrianskych seniorov prijal primátor Jozef Dvonč spolu s viceprimátorom Jánom Vančom.

Do pamätnej knihy pribudli podpisy ocenených seniorov, z veľkej časti členov Jednoty dôchodcov Slovenaka, a tiež aj mená viacdetných matiek Terézie Sirotkovej, Edite Jančovičovej a Margite Prípadovej, ktoré svoju kariéru dobrovoľne zamenili za výchovu detí. Do pamätnej knihy sa ďalej zapísali: funkcionárka JDS Irena Števková, bývalá riaditeľka krajskej knižnice a zakladateľka nitrianskej galérie Marta Pernická, bývalá riaditeľka CVČ Domino Darina Čaprnková, ktorá dnes pôsobí ako vedúca seniorského klubu pri JDS Pedagóg, bývalý vysokoškolský učiteľ a zakladateľ FZKI SPU prof. Dušan Húska, bývalý dekan Pedagogickej fakulty UKF a prorektor UKF Tomáš Kozík, Veronika Porubská, Alžbeta Šajdáková, Milan Varga, Marián Mališka, Tatiana Moravčíková, Helena Konigová, Helena Kolárová, Mária Lietavová, Daniela Mareková, Anna Deáková, Milota Ďurečková a Mária Jurčová.

Predsedníčka krajskej JDS v Nitre Oľga Csákayová sa vedeniu mesta poďakovala za prijatie, ocenenie seniorov, a tiež za dlhoročné podporovanie aktivít JDS, ktorá si v tomto roku pripomína 25. výročie svojej existencie.

Slávnostnému prijatiu predchádzala sv. omša v Kostole sv. Ladislava a besedy seniorov v nitrianskych ZŠ, kde si školáci vypočuli životné príbehy zaslúžilých Nitranov. Vo vestibule úradu bola pri tejto príležitosti inštalovaná výstava tvorivosti a zručnosti najstarších obyvateľov nášho mesta. Na slávnosti sa zúčastnili aj mestskí poslanci Renáta Kolenčíková, Ján Greššo, Dominika Tekeliová a Lívia Šumichrastová. V programe účinkoval spevácky zbor Nitria pod taktovkou Márie Mišunovej, báseň Každý deň stretnúť človeka zarecitoval Lukáš Dávid.

Slávnostný deň vyvrcholil v Parku kultúry a oddychu v Nitre seniorským plesom, na ktorom sa k seniorom v mene primátora Jozefa Dvonča prihovoril viceprimátor Martin Nemky. Prítomní boli i viceprimátor Ján Vančo a mestskí poslanci Renáta Kolenčíková, Jozef Trandžík, Miloslav Hatala, Ľubomír Moravčík, Dominika Tekeliová a Pavel Varga. Text a foto: Ľudmila Synaková

K foto: Nitriansky primátor Jozef Dvonč ocenil, okrem iných, aj bývalého dekana FZKI SPU Dušana Húsku.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022