Nitriansky deň úcty k starším
31. október 2017
Primátor Jozef Dvonč prijal 23. októbra v Obradnej sieni mesta Nitry pri príležitosti Nitrianskeho dňa úcty k starším zaslúžilých seniorov

Primátor Jozef Dvonč prijal 23. októbra v Obradnej sieni mesta Nitry pri príležitosti Nitrianskeho dňa úcty k starším zaslúžilých seniorov, ktorí sa pričinili o šírenie dobrého mena nášho mesta doma i za hranicami. Zápisom do pamätnej knihy boli ocenení J. Garay, M. Hanzlíková, V. Kertész, V. Milovský, J. Opačitý, J. Šnirc, J. Uváček, K. Velčická,  J. Blanár a T. Kužel.

Na slávnostnom prijatí sa zúčastnili predseda NSK M. Belica, viceprimátori M. Nemky a J.Vančo, prednosta I. Kršiak, poslanci MZ J. Trandžík, M.  Mikulášik, A. Kretter, D. Tekeliová, Ľ. T?r?k, okresný predseda JDS A. Chudík a krajská predsedníčka JDS O. Csákayová. V programe sa predstavili žiaci ZŠ Tulipánová a zbor Senior Matičiar. Súčasťou bolo otvorenie výstavy zručnosti seniorov na 1. poschodí MsÚ. Deň seniorov vyvrcholil v PKO plesom, kde zabávajúcich sa pozdravil primátor J. Dvonč, prítomní boli predseda NSK M. Belica, viceprimátor J. Vančo a ďalší poslanci MZ. (SY)

Foto:

Na spoločnej fotografii sú ocenení seniori s primátorom J. Dvončom a predsedom NSK M. Belicom.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022