Nitrianski školáci sa zapájajú do zberu papiera a PET fliaš
5. jún 2020
Vzťah k životnému prostrediu sa u detí formuje už v mladom veku. Vhodným spôsobom je zapájanie do zberu PET fliaš a papiera

Vzťah k životnému prostrediu sa u detí formuje už v mladom veku. Vhodným spôsobom je zapájanie do zberu PET fliaš a papiera.

V nitrianskych mestských školách má toto formovanie školákov dlhoročnú tradíciu. Zo štrnástich ZŠ si najlepšie počínajú v ZŠ Škultétyho a ZŠ Fatranská. Pekné výsledky zaznamenali aj ZŠ Dražovce, Na Hôrke, kniežaťa Pribinu a Tulipánová.   

 „Sme jedna zo škôl, ktorá sa pýši aj názvom Zelená škola. Snažíme sa o to, aby naše deti tento názov vnímali počas celého školského roka, no nielen ako názov, ale aby aj vlastným pričinením prispeli k ochrane prírody a záležalo im na okolí našej školy,“ vysvetlila zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň na ZŠ Škultétyho Dagmar Moravčíková. Na tejto škole spoločne s deťmi triedia odpad, počas celého školského roka zbierajú papier aj PET fľaše. V tomto školskom roku získali za zber PET fliaš 186 eur a zo zberu papiera majú finančný prínos 274 eur.

Ako povedala Dagmar Moravčíková, zber papiera a PET fliaš organizujú na škole každý školský rok od otvorenia školy. Papier a PET fľaše odoberajú od detí hneď ráno pri vchode do školy.

„Do zošita zapisujeme, koľko kilogramov papiera alebo kusov PET fliaš deti priniesli. Každý žiak a každá trieda na konci roka po sčítaní zistí, kto nazbieral najviac. Nastáva očakávaná chvíľa a to je vyhodnotenie zberu. Ten sa koná na konci školského roka. Najviac sa tešia deti z nižších ročníkov, lebo určite ich poteší odmena  – lopta, spoločenská hra, knižka, hlavolam, bábika, autíčko… Snažia sa aj starší žiaci, nájdu sa stabilní „zberači“, ktorí nazbierajú najväčší počet PET fliaš alebo kilogramov  papiera,“ objasnila celú atmosféru zberu  zástupkyňa Dagmar Moravčíková. Pri zbieraní pomáha niekedy aj celá rodina – babka, dedko, ale aj ochotní susedia, či známi, dokonca aj samotné pani učiteľky. Papier a PET fľaše vkladá školník do pristaveného kontajnera. Ten po naplnení putuje do zberných surovín.

Škola má vytvorený účet, na ktorý im prichádzajú peniaze zo zberov. Každý rok z týchto peňazí ide časť na odmeny pre najlepších „zberačov“. „Každý rok zvyšné prostriedky použijú na rôzne účely, napr. časť  sa použije na nákup napr. didaktickej techniky, knihy do školskej knižnice, časť sa investuje ako  príspevok na dopravu na školský výlet pre deti. „Napríklad v minulom školskom roku boli deti  navštíviť v rámci projektu Adoptuj si kravičku svoje „adoptované“ kravičky v kravíne v Oponiciach, iný rok mali deti, ktoré sú aktívne v rámci Zelenej školy, možnosť navštíviť v rámci výletu Španiu dolinu alebo cestovali do  Bratislavy podporiť  našich vystupujúcich na podujatí „Integrácia svieti pre všetky deti rovnako“. Ako dodala, časť z ušetrených peňazí použili pri varení guláša a občerstvenia pre brigáde rodičov pri úprave okolia školy, časť býva použitá pri príprave pikniku na konci školského roka pre rodičov a deti našej školy.

Základná škola na Fatranskej ulici v Nitre je v rámci environmentálnej výchovy zameraná aj na separovanie odpadu. Už viac ako desať rokov prebieha na škole celoročne zber papiera, PET fliaš, zber bateriek, malých elektrospotrebičov, tonerov a cartridgí. V tomto školskom roku získali do školskej pokladne 268 eur zo zberu PET fliaš a 412 eur zo zberu starého papiera.

„V poslednej dobe sa škola zapája aj do zberu starých mobilov, kde naši žiaci patria medzi najlepších, čoho výsledkom je aj získanie odmien – tabletov. V areáli školy sa nachádzajú dva veľké kontajnery, jeden na papier, druhý na plasty. Možnosť priniesť do školy separovaný odpad využívajú nielen žiaci, ale aj rodičia každé ráno a poobede. Separujú aj žiaci elokovaného pracoviska Janíkovce,“ vysvetlila riaditeľka ZŠ Fatranská Slavomíra Palková.

V každej triede majú žiaci k dispozícii veľké vrecia na triedenie PET fliaš a papiera. Týždenníci tieto vrecia raz do týždňa alebo po ich naplnení odnesú a vyprázdnia do veľkých kontajnerov, ktoré sa nachádzajú  v areáli. Na chodbách sa nachádzajú kontajnery na použité PET fľaše a papier, ktoré škola získala z projektu NKN. Tie sa vyprázdňujú počas hodín technickej výchovy.

„Na konci školského roka škola vždy vyhodnotí najúspešnejších žiakov v zbere papiera a PET fliaš, ktorí sú ocenení hodnotnými cenami. Veľkou motiváciou však nie sú len odmeny, ktoré žiaci získavajú, ale aj dobrý pocit, ktorí sa pravidelne v našich žiakoch snažia budovať všetci pedagógovia našej školy realizáciou preventívnych programov, prednáškami, výchovnými koncertmi, či prostredníctvom školského rozhlasu,“ dodala  riaditeľka ZŠ Slavomíra Palková.

Ľudmila Synaková

Popiska k fotkám:

Na ZŠ Fatranská je v rámci environmentálnej výchovy zameraná aj na separovanie odpadu.

Foto: archív ZŠ Fatranská


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022