Nitrianske univerzitné dni 2018
18. apríl 2018
Od 23. apríla do 5. mája sa v Nitre uskutoční šestnásty ročník Nitrianskych univerzitných dní

Od 23. apríla do 5. mája sa v Nitre uskutoční šestnásty ročník Nitrianskych univerzitných dní, ktoré organizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa, Mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.  Počas dvoch týždňov sa na pôde oboch univerzít a v uliciach mesta uskutoční viacero odborných, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí . Záštitu nad šestnástym ročníkom NUD prevzal Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU, prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., rektor UKF,  doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor mesta Nitry a doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Hlavným partnerom podujatia sú Slovenské elektrárne, a.s.

Podrobný program: http://www.uniag.sk/files/download/Pictures/Novinky%202018/Nitrianske%20univerzitn%C3%A9%20dni%202018/NUD_2018_progam.pdf

Viac informácií:

http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/nitrianske-univerzitn%C3%A9-dni-20158/

  


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022