Nitrianske informačné centrum pre turistov oživia aktivity mladých umelcov
21. december 2023

Memorandum o spolupráci uzavreli 18. decembra Mesto Nitra a Súkromná škola umeleckého priemyslu (SŠUP). Svoje nadanie tak budú môcť študenti využiť pri zatraktívnení Turistického informačného centra (TIC) v Nitre, ktoré sídli na konci pešej zóny.

V tamojšej detskej zóne TICadlovo sú v pláne výtvarné návrhy aj edukatívne hry zamerané na ochranu prírody a budovanie vzťahu k okoliu. Enviromentálno-edukačný presah majú mať aj mobilné prvky, interné a externé priestory zasa oživí kreatívna výtvarná tvorba. Mladí umelci v nitrianskom TIC-u nájdu priestor na realizáciu svojich aktivít, svoje návrhy budú môcť prezentovať aj na súťažiach a výstavách. V rámci vzdelávania tak získajú cenné praktické skúsenosti a zároveň atraktívnou formou zvýšia povedomie o jedinečnostiach Nitry.

Jana Krajčovičová
foto: Roman Oravec, autorka


Najčítanejšie správy
Nitra sa stala prvým krajským mestom bez herní
30. máj 2024
Desaťmetrový hrad má svoje tri „naj“. Už ho…
29. máj 2024
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
Začali práce na oprave chodníka pred bývalým…
8. apríl 2024