Nitrianska radnica má ambasádorku pre komunitnú prácu
20. december 2019
Práca s rómskou minoritou v našom meste poslúži ako príklad pre ostatné mestá na Slovensku

Práca s rómskou minoritou v našom meste poslúži ako príklad pre ostatné mestá na Slovensku.

 

Nitrianska radnica od novembra zamestnáva ambasádorku pre komunitnú prácu. Po náročnom výberovom konaní do funkcie nastúpila Zuzana Blaháková. Nadväzuje na svoje bohaté skúsenosti z práce s rómskou minoritou.

„Táto práca nie je len o mojich predstavách, ale o súhre všetkých tímov spolupracujúcich s obyvateľmi tejto minority. Bude to určite tímová práca. Verím, že pozitívne  ovplyvníme celú situáciu,“ vysvetľuje ambasádorka Blaháková.

Zuzana Blaháková začínala ako terénna sociálna pracovníčka. Cez projekt terénnej sociálnej práce Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pracovala na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach.

„Bol to môj prvý kontakt s olašskými Rómami a tam sa začala moja ozajstná práca s prienikom do hĺbky tejto problematiky. Tamojšia rómska komunita ma prijala a moja práca ma veľmi bavila. Funkcia ambasádorky je pre mňa skutočne veľmi zaväzujúca,“ konštatuje a zároveň dodáva, že  jej veľmi pomáhajú poznatky, získané počas štúdia sociálnej práce a neskôr sociálnych služieb a poradenstva na Fakulte sociálnych vied  a zdravotníctva UKF v Nitre. Aj obidve jej záverečné práce sa týkali rómskej problematiky. V minulosti pracovala pre národný projekt Terénnej sociálne práce MPSVaR SR, kde robila koordinátorku pre terénnych sociálnych pracovníkov. „Celá moja kariéra išla postupne zospodu nahor a tu – v Nitre – mám na čom stavať,“ zdôraznila Blaháková.

Prvým krokom je odkrývanie príležitostí vyplývajúcich z prostredia. Ambasádorka pre komunitnú prácu už počas prvých dní po nástupe do funkcie začala s identifikáciou prostredia. Vybrala sa do terénu, stretla sa s ľuďmi a postupne si začala mapovať celú situáciu. 

„Je pozitívne, že všade na týchto miestach fungujú rôzne formy sociálnej práce. Toto všetko si mapujem, aby som si mohla pripraviť plány ako budem  postupovať ďalej. Zachytila som i pozitívne reakcie verejnosti na mužov z MOPS (Miestnej občianskej poriadkovej služby), ktorí sa svojej práce uchopili veľmi dobre. Chválim aj dobrý výber pracovníkov, pretože sú to ľudia z komunity, ktorí dôkladne poznajú tunajšie prostredie,“ konštatuje ambasádorka pre komunitnú prácu.

Sama upozorňuje, že pôjde o dlhý proces, pri ktorom je prioritná identifikácia prostredia. S každým tímom plánuje stráviť viac času, aby do všetkého lepšie videla. Bude sa podieľať na strategických plánoch, čomu bude predchádzať analýza a formulácia strategických cieľov. Na úvod si Zuzana Blaháková zadefinovala päť bodov svojej činnosti.

„Pôjde o fázu prípravnú, analytickú, strategickú, implementačnú a hodnotiacu. Verejnosť musí byť trpezlivá. Jednoznačne, začíname beh na dlhé trate. Do konca januára by som chcela veľmi intenzívne chodiť po teréne a kontaktovať všetkých – Rómov, Nerómov i rôzne inštitúcie. Môj prvotná vízia je založenie pracovných skupín v týchto lokalitách, v tímoch po maximálne desať ľudí  s členmi z MOPS, „tereňákmi“, Rómami, Nerómami, kde by sme si povedali ako si aj oni sami predstavujú spoluprácu,“ vysvetlila Blaháková. 

„V rámci Slovenska sa Nitra ako prvé slovenské mesto chopilo úlohy v plnej miere a komplexne riešiť  problematiku rómskej minority. Pozíciu ambasádorky zatiaľ nemá vytvorené žiadne iné slovenské mesto,“ povedal hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.

„Uvedomujem si, že bude veľmi záležať na tom, ako si túto problematiku nastavíme. Je možné, že mesto Nitra bude príkladom pre iné slovenské mestá,“ konštatuje nitrianska ambasádorka Zuzana Blaháková.

 

Ľudmila Synaková

foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022