Nitrianska hudobná jar mladých interpretov 2017
19. apríl 2017
V prvom aprílovom týždni sa uskutočnil dvanásty ročník festivalu mladých interpretov zo základných umeleckých škôl Nitrianska hudobná jar ZUŠ Jozefa Rosinského

V prvom aprílovom týždni sa uskutočnil dvanásty ročník festivalu mladých interpretov zo základných umeleckých škôl Nitrianska hudobná jar ZUŠ Jozefa Rosinského. Bol súčasťou 44.ročníka rovnomenného cyklu koncertov, ktoré organizuje mesto Nitra v priestoroch výstavnej a koncertnej siene Synagógy. ZUŠ Jozefa Rosinského v spolupráci s mestom Nitra predstavila počas štyroch koncertov mladých hudobníkov zo slovenských a zahraničných umeleckých škôl.

Otváracím koncertom festivalu bol Hudobný večer žiakov a pedagógov. Na pódiu sa predstavili žiaci a pedagógovia ZUŠ Jozefa Rosinského a hostia zo ZUŠ Zbraslav z Prahy. Úvod koncertu patril detskému speváckemu zboru DÚHA pod vedením Márie Mišunovej. V programe sa vystriedali vystúpenia na rôznych sólových nástrojoch. Zazneli pozoruhodné sólové interpretačné výkony na klavíri, harfe, zobcovej flaute, husliach, gitare, v speve a predstavili sa i komorné zoskupenia – trio zobcových fláut, klarinetové trio a trio v zložení klavír, husle a violončelo. Hostia z Prahy predstavili gitarový súbor a záver koncertu patril sláčikovému orchestru ZUŠ J. Rosinského pod vedením Jany Csampaiovej, ktorý svojim vystúpením umocnil zážitok z výnimočne vydareného koncertu.

Druhý festivalový večer Viva la musica patril prezentácii mladých interpretov, hrajúcich na dychových nástrojoch. V úvode zazneli tri skladby v podaní súboru zobcových fláut. Nasledovali kompozície pre zobcovú a priečnu flautu, ktoré na vysokej umeleckej úrovni podali žiačky dychového oddelenia ZUŠ J. Rosinského. Hosťom koncertu bol študent KH PF UKF Jakub Brestovský. Príjemným prekvapením bolo vystúpenie dychového orchestra ZUŠ J. Rosinského, kde sa predstavili hráči na priečnej flaute, akordeónoch a altovom saxofóne. V závere koncertu sa prezentovali hostia zo ZUŠ Trstená. Detský dychový orchester pod vedením kapelníka Lukáša Považana zahral známe kompozície, ktoré svojím silným hudobným pozitivizmom strhli obecenstvo k ováciám.

Tretí hudobný večer pod názvom Cimbal maľovaný bol koncertom žiakov Martiny Krigovskej – Sanitrárovej. Okrem dvoch jej žiačok zo ZUŠ J. Rosinského sa predstavili cimbalisti zo ZUŠ Vracov a zo ZUŠ Smetanova z Brna. Publikum malo možnosť počuť cimbal v rôznych možnostiach jeho hudobného použitia – ako nástroj patriaci do oblasti klasickej hudby, ako nástroj, na ktorom sa dá interpretovať renesančná hudba, ale aj ako nástroj, ktorý má svoje pevné miesto v jazzovej a súčasnej hudbe. Osviežujúcim zážitkom bolo účinkovanie detskej ľudovej hudby a ľudovej hudby ZUŠ J. Rosinského, ktoré začali pracovať v tomto školskom roku pod vedením Paulíny Haragovej a Michela Lorincza. Počas celého koncertu vládla príjemná atmosféra a výkony účinkujúcich publikum ocenilo búrlivým potleskom.

Posledným koncertom v rámci festivalu mladých interpretov bolo Stretnutie pri strunách – VIII. ročník gitarového koncertu žiakov a študentov slovenských a zahraničných umeleckých škôl. Predstavilo sa na ňom jedenásť talentovaných mladých gitaristov, študentov ZUŠ Jozefa Rosinského, Cirkevného konzervatória, košického Konzervatória, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Akadémie umení v Banskej Bystrici a Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Interpretačné výkony všetkých účinkujúcich gitaristov mali vysokú umeleckú úroveň. Ich profesionálna príprava akcentovala i dramaturgiu programu, ktorým upútali obecenstvo. Záver koncertu patril gitarovému orchestru pod vedením lektorky Miriam Rodriguez Brüllovej. Dve posledné skladby koncertu v jeho podaní boli príjemným a dôstojným zavŕšením festivalového týždňa.

Nitrianska hudobná jar ZUŠ Jozefa Rosinského ponúkla širokej verejnosti štyri charakterovo odlišné koncerty. Zaznela klasická i populárna hudba, obecenstvo ocenilo aj moderné aranžmány dychového orchestra i ľudové piesne v podaní cimbalovej ľudovej hudby. Poslucháči počas koncertov mali možnosť aspoň na chvíľu zabudnúť na starosti všedných dní a ponoriť sa do krásnych tónov hudby mladých interpretov.

Text: Paulína Haragová

Foto: Jozef Peniak


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022