Nitranom na čistote mesta záleží
12. máj 2021
Rozhovor s Lukášom Satinom, spoluzakladateľ facebookovej skupiny Čistá Nitra

Rozhovor s Lukášom Satinom, spoluzakladateľ facebookovej skupiny Čistá Nitra.

 

Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. O tom, čo nám pandémia vzala, sa popísalo už mnoho. Ale čo nám pandémia dala? Mnohí z nás prehodnotili svoj rebríček priorít, stretnutie s rodinou a priateľmi sa pre nás stali takou vzácnosťou, ako letná dovolenka pri mori či kúpa nového automobilu. Začali sme si viac všímať svoje životné prostredie, vyrazili sme do okolitej prírody, spoznávame zabudnuté miesta nášho prekrásneho mesta.

Ruku na srdce, koľkí z nás sa tešia na každodenné maličkosti ako venčenie psíka, online meeting s kolegami, ktorých sme nevideli aj niekoľko mesiacov či telefonát s rodinou a priateľmi? No najväčší prínos vidím v zmene nášho ekologického myslenia, o čom svedčí aj vznik novej facebookovej skupiny Čistá Nitra. O jej činnosti sme sa porozprávali so spoluzakladateľom Lukášom Satinom.

Kedy a prečo ste založili verejnú skupinu Čistá Nitra? Čo vás inšpirovalo?

Skupina Čistá Nitra vznikla začiatkom februára tohto roka ako spontánna reakcia na každodenné nálezy odpadkov v rôznych častiach mesta, ktoré negatívne ovplyvňovali vzhľad inak príjemných miest, na ktorých trávime čas s rodinou. Ide napríklad o promenádu pri rieke či mestský park. Naša skupina umožňuje ľuďom nahlasovať miesta, na ktoré by sme sa mali prednostne zamerať a prezentovať snahu, akou mierou sa dokáže jednotlivec alebo menšia skupinka zaslúžiť o vyčistenie určitej lokality a následne sa pochváliť fotkou.

Koľko členov máte doteraz?

Momentálne máme približne 700 členov a každým dňom pribúdajú ďalší aktívni Nitrania.

Na akom princípe funguje výber lokalít?

Máme členov z rôznych častí Nitry, ktorí či už pri prechádzke alebo pri ceste do a z práce pozbierajú odpad vo svojom okolí a tým prispievajú k rovnomernému úbytku odpadu v rámci celej Nitry.

Ako často vy osobne čistíte Nitru?

Snažím sa pozbierať do určitej miery odpadky pri každom kontakte s nimi počas pohybu vonku. V rámci každej prechádzky odnesiem z prírody aspoň jedno menšie vrece odpadkov.

Ako vnímate množstvo odpadkov v Nitre? Zdá sa vám, že sa množstvo zvyšuje, alebo si len viac všímame svoje okolie počas pandémie?

Pri zbieraní často narážame na odpad, ktorý leží na mieste už roky ale bohužiaľ aj taký, ktorý pribudol len nedávno. Pandémia okrem iného zmenila aj spôsob, akým trávime voľný čas a pre mnoho ľudí je prechádzka v prírode v rámci mesta alebo okresu jediná možnosť rekreácie. Pomôcť trochu prírode je malá vďaka od každého z nás.

Aké kuriozity ste našli počas čistenia v Nitre?

Našli sa najrôznejšie komponenty z áut, dalo by sa z nich už jedno celé aj poskladať, ale najkurióznejšie sú asi nábojnice, mobil a preparovaný bažant.

Odkiaľ máte k dispozícii vrecia, rukavice, kliešte? Máte nejakých darcov?

Vrecia, rukavice a kliešte na odpad máme k dispozícii vďaka podpore mestských služieb a vďaka podpore zástupcov jednotlivých mestských častí, ktorým patrí veľká vďaka.

Akú pomoc by ste privítali od mesta?

Z mesta už cez jednotlivých poslancov máme podporu prisľúbenú a verím, že by sme mohli prehĺbiť spoluprácu s mestom na našich aktivitách.

Máte návrhy na zlepšenie čistoty mesta? Aké?

Vedeli by sme si predstaviť vyšší počet odpadkových košov aj na miestach so zvýšenou koncentráciou ľudí a tiež poskytnúť obyvateľom bytových domov separáciu bioodpadu.

Čistá Nitra sa zapojila aj do Jarného čistenia Zobora. Plánujete nejaké hromadné podujatia (ak pandemická situácia dovolí) aj do budúcna?

Samozrejme, naša skupina rada podporí a aktívne sa zúčastní na podobných podujatiach a ak to pandemická situácia dovolí, tak budeme iniciovať akcie, ktoré budú spájať ľudí a budú viesť k čistejšej Nitre.

Mnohí ľudia sú presvedčení, že za čistotu mesta je zodpovedná radnica. Čo si o tom myslíte?

Za čistotu a obraz mesta sú zodpovední hlavne ľudia, ktorí v ňom žijú a pracujú. Prístup každého občana ako jednotlivca prispieva k tomu, ako je Nitra vnímaná a akú úroveň dosiahne. Radnica zabezpečuje problematiku odpadu systémovo ale v konečnom dôsledku je len na občanovi, kde jeho odpad skončí. Nitra má to šťastie, že má veľa uvedomelých obyvateľov so záujmom, ktorým nie je ľahostajné, v akom meste žijú.

 

O PROJEKTE ČISTÁ NITRA

Čistá Nitra rozbehla mini projekt, v rámci ktorého sa zrecyklujú pozbierané plasty a znovu sa z nich vytvorí prospešný produkt, ktorý ďalej slúži ľudom. V tomto pilotnom projekte je to kľúčenka s logom skupiny, ktorá zároveň slúži ako minca do každého nákupného košíka a  je zdarma pre každého, kto o ňu zažiada.

Odkaz na skupinu: https://www.facebook.com/groups/237207128047741

 

Text: Timea Galová
Foto: Lukáš Satin, Sandra Fraňová


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022