Nitra získala certifikát za triedený zber odpadu
7. jún 2023

Viac ako 4304 ton komunálneho odpadu vytriedilo mesto Nitra v roku 2022 a získalo certifikát organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK. Nitra tak prispela k úspore emisií skleníkových plynov v objeme vyše 63 miliónov kilogramov oxidu uhličitého. Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by prešlo 235 miliónov kilometrov, a teda takmer šesťtisíc krát obišlo zemeguľu.

Ako informoval ENVI – PAK, za prevádzkovanie triedeného zberu v Nitre organizácia za rok 2022 uhradila náklady v celkovej výške 838 548 eur bez DPH. Okrem toho spoločnosť zorganizovala viaceré vzdelávacie a osvetové aktivity pre obyvateľov. Motivačné videá, plagáty, články či podcast priniesli informácie o tom, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu papiera, čo sa stane so správne vytriedeným odpadom, čo nás môže prekvapiť pri triedení odpadu alebo ako popri zálohovaní nezabúdať na triedenie plastového a kovového odpadu.

Jana Krajčovičová
foto: archív mesta


Najčítanejšie správy
Nitra vlani preinvestovala rekordnú sumu peňazí
21. február 2024
Ako budú fungovať škôlky počas jarných prázdnin
16. február 2024
Nitra inšpirovala kolegov z mesta Prešov
16. február 2024
Chutné a zdravé jedlá v školách. Projekt, v…
14. február 2024