Nitra súčasťou medzinárodného projektu
9. máj 2018
S partnerským mestom Veszprém je mesto Nitra zahrnuté do medzinárodného projektu

S partnerským mestom Veszprém je mesto Nitra zahrnuté do medzinárodného projektu Erasmus+ KA3 Štrukturovaný dialóg – stretnutia medzi mládežou a subjektmi riadenia – Medzigeneračná diskusia o špecifickom využívaní mestských priestorov v oblasti športu. Názov projektu je SporTOWN.   Veszprém je líder projektu, partneri projektu sú:  Tarnów (Poľsko) Nitra (Slovensko) Senta (Srbsko) Bottrop (Nemecko) Verejná univerzita v Ptuji (Slovinsko).

Projekt vyžaduje, aby v priebehu roka 2018 jednotliví partneri zorganizovali 2-dňový pracovný workshop vo svojom meste.

Prvé medzinárodné stretnutie sa uskutočnilo koncom apríla v meste Veszprém a nasledovalo medzinárodné stretnutie v Nitre v dňoch 3. a 4. mája 2018.

Témou je aktívne hľadanie možností športového využitia rôznych nevyužívaných mestských priestorov – prezentácie, diskusie za okrúhlym stolom, prieskumy a hodnotenia, posilnenie dialógu medzi mladými ľuďmi a tvorcami politík, terénna práca, analýzy problému, rozvoj zručností: diskusné a prezentačné zručnosti, komunikácia v anglickom jazyku.

Za Mesto Nitra prezentujeme nápady občanov v rámci projektu zásahy.sk (zapojenie občanov v rámci efektívneho využívania mestských priestorov),  projekt Mením moje mesto, koncepciu Smart City, titul mesta Európske mesto športu 2018 atď.

Projekt je 100% financovaný EÚ – partneri nemusia prispievať z vlastných zdrojov.

FOTO:  Zahraničné delegácie si v rámci dvojdňového workshopu v Nitre  prezreli i výsledky pokračujúcich rekonštrukčných prác zoborského kláštora.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022