Nitra má špičkové pracovisko, výsledky výskumu plánuje aplikovať do praxe
20. október 2015
Vo štvrtok 15. októbra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Výskumného centra AgroBioTech na SPU v Nitre, ktoré bolo vybudované s finančnou podporou štrukturálnych fondov Európskej únie, v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.

Vo štvrtok 15. októbra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Výskumného centra AgroBioTech na SPU v Nitre, ktoré bolo vybudované s finančnou podporou štrukturálnych fondov Európskej únie, v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Partnermi projektu sú Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Ústav genetiky a biotechnológie SAV v Nitre. V 25 špecializovaných a troch integrovaných laboratóriách budú vedci pracovať so špičkovými prístrojmi na projektoch vo viacerých vedných oblastiach. Pracovisko je zamerané na podporu aplikovaného výskumu v oblasti agrobiológie, biotechnológie, technológií v poľnohospodárstve, ale aj v potravinárstve a bioenergetike. Výskumné centrum plánuje sumarizovať poznatky z oblasti poľnohospodárskych a biotechnologických vied ako aj potravinárskych technológií, s cieľom ich prenosu do praxe. Vznik výskumného projektu bol podporený sumou vo výške 26,3 mil. eur, využité boli tri zdroje – eurofondy (22,36 mil. eur), štátny rozpočet (2,6 mil. eur) a finančné prostriedky ďalších troch zapojených inštitúcií (1,3 mil. eur). Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý ocenil vznik takéhoto typu pracoviska a vo svojom príhovore okrem iného poďakoval vláde za podporu tohto projektu, nakoľko rozvoj vedy napomáha nielen k zviditeľňovaniu univerzity, ale aj Nitry a Nitrianskeho regiónu nielen v rámci Slovenska, ale aj v medzinárodnom kontexte. Na otvorení centra sa tiež zúčastnili minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek, rektor SPU v Nitre Peter Bielik, rektor UKF v Nitre Ľubomír Zelenický, predseda NSK Milan Belica, nitriansky biskup Viliam Judák, poslanci NR SR, akademickí pracovníci a ďalší významní hostia.

FOTO: Slávnostné otvorenie Výskumného centra na SPU v Nitre, v ktorom budú vedeckí pracovníci pracovať so špičkovými prístrojmi s cieľom aplikovania výskumu pre komerčnú sféru. (j)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022