Nitra má najlepšiu kroniku na Slovensku
18. november 2016
V utorok 15. novembra vyhlásili v Slovenskej národnej knižnici v Martine výsledky 9. ročníka celoslovenskej súťaže Slovenská kronika 2016

V utorok 15. novembra vyhlásili v Slovenskej národnej knižnici v Martine výsledky 9. ročníka celoslovenskej súťaže Slovenská kronika 2016. Hlavnú cenu v kategórii „kronika krajského a okresného mesta“ získala Kronika mesta Nitry – zápis za rok 2014 a jej autorka, mestská kronikárka Ľudmila Synaková.

Do súťaže bolo prihlásených 29 kroník. Odborná porota ocenila profesionálnu úroveň textu, ktorý pre budúce generácie poslúži ako významný prameň národopisného a historického poznania. Vyzdvihnutá bola i bohatá sprievodná dokumentácia, vrátane zbierky fotografií, pozvánok, plagátov a výstrižkov z tlače. Ľudmila Synaková vedie nitriansku mestskú kroniku od roku 2008, predtým presne osemnásť rokov zapisovala dianie do kroniky obce Jelšovce. Už v 7. ročníku tejto celoštátnej súťaže získala v kategórii krajských a okresných miest druhé miesto, tentokrát bolo jej úsilie korunované najvyšším ocenením.

Hlavným usporiadateľom a odborným garantom súťaže bolo Národné osvetové centrum, Slovenská národná knižnica, Slovenské národné múzeum – múzeá v Martine, Slovenský národný archív a Združenie miest a obcí Slovenska. 

Kronika mesta Nitry sa spracúva za jednotlivé kalendárne roky a kvôli prehľadnosti a ľahšej orientácii je rozčlenená tematicky aj chronologicky do 12 kapitol. Po spracovaní celoročného zápisu jeho obsah posudzujú vybraní členovia Komisie pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy pri mestskom zastupiteľstve. Po zapracovaní pripomienok prejde celoročný zápis schvaľovaním v mestskej rade.

Nitrianska kronika vznikla z iniciatívy starostu Emila Šebestu. Prvý záznam pochádza z  návštevy prezidenta ČSR Tomáša Garyka Masaryka, ktorý Nitru navštívil 12. augusta 1923. Dôvodom jeho návštevy bolo položenie základného kameňa pre stavbu mestského chudobinca. Prezident a jeho sprievod sa ako prví zapísali do Pamätnej knihy Nitry, ako sa vtedy kronika nazývala. Boli to minister zahraničných vecí Eduard Beneš, predstaviteľ ČSR v Spojených národoch Štefan Osuský, poslanec Národného zhromaždenia Pavol Blaho, nitriansky župan Janko Jesenský a predstavitelia ministerstiev verejných prác a sociálnej starostlivosti.

Kronika nie je len jedna hrubá kniha plná textu. Kronikár si počas celého roka musí robiť poznámky o jednotlivých udalostiach, ktoré sa udiali, pretože sa k nim po skončení kalendárneho roka vráti, aby po selekcii vytvoril celoročný záznam, ktorý bude verným obrazom uplynulého roka. K písaniu kroniky treba pristupovať z nadhľadu a nezaujato, bez komentovania jednotlivých udalostí a javov, pretože tu ide o zachytenie rozhodujúcich udalostí, ktoré podstatnou mierou ovplyvňujú život mesta v danom roku. Kronikár nesmie zabúdať na to, že záznamy musia byť hodnoverným údajom, hovoriacim o tom, ako žijeme. Predstavujú tiež nenahraditeľný zdroj poznatkov a informácií o histórii a vývoji spoločnosti. Kronika je uložená v mestskom archíve, kde v nej môžu listovať historici, bádatelia, študenti ako aj občania mesta Nitry.

K foto: Hlavnú cenu v kategórii kronika krajského a okresného mesta prevzala mestská kronikárka Ľudmila Synaková z rúk organizátorov súťaže.

K ďalšej foto: Ocenené obecné a mestské kroniky, ako aj kroniky záujmových združení boli spolu s monografiami miest a obcí počas slávnostného vyhlásenia vystavené, aby si ich mohli všetci záujemcovia pozrieť a prelistovať.   

 


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022