Nepozornosťou poškodil papuču na aute
4. december 2019
Prinášame vybrané prípady z činnosti mestskej polície

Nepozornosťou poškodil papuču na aute

Prinášame vybrané prípady z činnosti mestskej polície.

Vypadla mu rezerva

Mestskí policajti riešili aj Čecha, ktorému z nákladného auta vypadla rezerva aj s príslušenstvom na jeho zabezpečenie.  Jeden z policajtov koleso z cesty ihneď odstránil, druhý služobným vozidlom nákladný automobil na Cabajskej ulici dostihol a vodiča informoval o udalosti. Vzápätí vodičovi príslušníci mestskej polície poskytli pomoc pri naložení kolesa na korbu jeho vozidla.

Poškodil papuču

Policajti  mali aj prípad, kedy šofér poškodil papuču na aute. Išlo o nepozornosť vodiča, ktorý si nevšimol, že má na kolese papuču. Technické zariadenie bolo mierne poškodené, na vozidle nevznikla žiadna škoda. O udalosti sa spísala zápisnica a primárny priestupok sa sfinalizoval v blokovom konaní. Náhrada škody za poškodenie technického zariadenia bude uplatnená po jej vyčíslení, o čom bol nepozorný vodič poučený.

Hokej prebehol pokojne

Pätnásť príslušníkov mestskej polície dohliadalo na poriadok počas hokejového zápasu univerzít SPU – UKF pri zimnom štadióne a neskôr v okolí zábavných podnikov, hlavne na Mostnej ulici, kam sa väčšia časť účastníkov po ukončení hokejového západu presunula. Všetko prebehlo bez incidentov.

V parku fajčili marihuanu

V Mestskom parku na Sihoti hliadka spozorovala skupinku šiestich osôb. Dve osoby po príchode policajtov manipulovali s plastovými fľašami, upravenými  na fajčenie  marihuany. Z dôvodu podozrenia z nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi, hliadka na miesto privolala príslušníkov Policajného zboru SR.

Mladiství s alkoholom

Počas konania spoločnej akcie s príslušníkmi Policajného zboru SR, zameranej na kontrolu požívania alkoholických nápojov mladistvými  osobami, bol zistený alkohol u štyroch mládežníkov. Osoby boli predvedené na útvar mestskej polície, kde ich prevzali rodičia. Kontroly sa uskutočnili aj v iných lokalitách mesta.

Pokojný advent v mestečko

Hliadky policajtov pracovali aj v centre mesta,  vo vianočnom mestečku na Svätoplukovom námestí, kde zabezpečovali dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku. Všetko sa zaobišlo bez incidentov.

Spracoval: Andrej Jančovič

foto: www.mspnitra.sk


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022