Nájomné byty postavené s podporou štátu

Žiadosti na pridelenie bytov postavených s podporou štátu je možné si podávať len po zverejnení oznámenia na úradnej tabuli, v miestnej tlači a na internetovej stránke mesta Nitry.

Prehľad nájomných bytov s podporou štátu


Vytvorené: 12. 11. 2021